TIPS ใช้เทคโนโลยีนำธุรกิจ พิชิตเศรษฐกิจโลกซบเซา

TIPS ใช้เทคโนโลยีนำธุรกิจ พิชิตเศรษฐกิจโลกซบเซา
Source: สุวิมล สิทธิไกรสร

TIPS เผยลงทุนซอฟแวร์ SPARCS N4 สำหรับปฎิบัติการตู้สินค้าซึ่งได้รับการยอมรับระดับสากล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบ Real-Time เป็นท่าแรกของไทย ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกในเวลานี้จะซบเซา แต่ก็ไม่ได้ทำให้ผู้ประกอบการท่าเทียบเรืออย่าง TIPS หยุดการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของการขนส่งสินค้าให้สะดวกและรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยเมื่อต้นปี 2552 TIPS ได้ลงนามสัญญาจัดซื้อระบบปฏิบัติการ SPARCS N4 รุ่นใหม่ล่าสุด เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลแบบ Real-Time อย่างสมบูรณ์แบบ ส่งผลให้การบริหารจัดการท่าเรือตู้สินค้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทที ไอ พี เอส จำกัด ที่วางไว้ว่า “ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เป็นหัวใจของการบริการของ TIPS” เป็นเวลากว่า 17 ปีแล้วที่ TIPS ได้เติบโตภายใต้การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ TIPS เจริญก้าวหน้าแม้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

คุณสุรวุฒิ ปวุติภัทรพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์ถึงศักยภาพโดยรวมและการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินการภายในท่าเรือ B4 เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ศักยภาพโดยภาพรวมและการเติบโต

ถ้ามองถึงศักยภาพในส่วนของท่าเทียบเรือเป็นเกณฑ์ ท่าเทียบเรือ B4 ของ TIPS มีพื้นที่จำกัดอยู่ที่ 300×350 เมตร ดังนั้น เมื่อศักยภาพที่มีอยู่จำกัดตามขนาดของพื้นที่ ถ้าเทียบกับท่าเทียบเรือข้างเคียงที่มีขนาดเดียวกัน จะเห็นว่า TIPS สามารถรับปริมาณตู้สินค้าที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี อยู่ประมาณ 500,000 ถึง 700,000 ตู้ต่อปี ส่วนประสิทธิภาพการทำงานต่างๆ ถือว่าเทียบกับระดับสากลได้ เช่น ในเรื่องของเครนหน้าท่า สามารถทำได้มากกว่า 30 ตู้ต่อชั่วโมงต่อเครน ในเรื่องการรับ-ส่งตู้สินค้า Truck Turnaround Time ทำได้ ต่ำกว่า 15 นาทีต่อคันต่อรอบนอกจากนี้ TIPS ยังมีพื้นที่หลังท่าคอยให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆคือ TIPSCD1 เป็นลานตู้สินค้าเปล่านอกเขตรั้วศุลกากร ในเขตท่าเรือแหลมฉบัง มีขนาดพื้นที่ 100 ไร่ และ TIPSCY2 เป็นลานตู้เอนกประสงค์ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มีขนาดพื้นที่ 31 ไร่

สำหรับการเติบโตของ TIPS ในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก ปริมาณสินค้าจะลดลงไปประมาณ 20-25% ซึ่งไม่ต่างกับท่าเทียบเรืออื่นๆ ในแหลมฉบัง อย่างไรก็ดีหากเป็นภาวะปกติภาพรวมของท่าเรือแหลมฉบังจะมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปี ถึง 5-10% ก่อนที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจนี้
เทคโนโลยีรองรับ e-Port

TIPS ได้มองถึงความสำคัญทางด้านเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นท่าเทียบเรือแรกๆ ในท่าเรือแหลมฉบัง ที่ผ่านมาจึงได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องมือให้มีความทันสมัยขึ้น เช่น เทคโนโลยีในส่วนเครื่องมือยกขน ก็มีการสั่งซื้อเครื่องมือยกขน เครื่องมือหน้าท่าเพิ่มมา 2 ตัวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าของเดิมที่มีขนาดจำกัดที่เรียกว่า panamax คือขนาดที่ยกตู้ในเรือได้ 13 แถว เมื่อเทียบกับตัวใหม่ที่สั่งเพิ่มมา สามารถยกได้ถึง 17 แถว เรียกว่า post-panamax นอกจากนี้ยังมีตัว spreader ซึ่งเมื่อก่อนยกได้ทีละตู้ แต่เทคโนโลยีใหม่สามารถยกได้ถึงครั้งละ 2 ตู้สั้น ทำให้เพิ่ม productivity ได้เร็วขึ้น

นอกจากนี้ยังได้ลงทุนใน ซอฟแวร์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เทคโนโลยีที่สนับสนุนด้านปฏิบัติการท่า โดยใช้ซอฟแวร์ที่มีชื่อเสียงเรียกว่า SPARCS ของบริษัท Navis LLC ที่สำคัญอีกตัวคือซอฟแวร์ ERP ของ SAP ที่ช่วยในการบริหารจัดการงานสนับสนุนทางด้านการเงิน การบัญชี การบุคคล การจัดซื้อหรือการซ่อมบำรุง เป็นต้น

แต่เดิมส่วนของการปฏิบัติการท่า TIPS ใช้ซอฟแวร์ชื่อว่า MES บนระบบ AS400 ของประเทศญี่ปุ่น แต่เนื่องจากยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ จึงได้นำเอา SPARCS มาใช้เสริมในด้านการวางแผนมา 10 กว่าปีแล้ว โดยภายในปีนี้ TIPS จะเป็นท่าแรกที่เปลี่ยนไปใช้ของ SPARCS ในเวอร์ชั่นล่าสุดทั้งหมด เพราะมีลักษณะการทำงานที่เป็น user-friendly มากกว่า โดย SPARCS N4 รองรับการทำงานแบบ Multi-terminal ซึ่งมีความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูล ระหว่างท่า B4, TIPSCY2 และลานตู้สินค้าเปล่า TIPS CD1 ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นแบบ Real- Time และสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ในท่าเรืออื่นๆ ทั่วโลกได้ ทำให้จัดการง่ายขึ้น ผู้บริหารสามารถทราบข้อมูลทั้งหมดได้ในระบบเดียว (Single window access) และสามารถลดต้นทุนในด้านการปฏิบัติการได้อีกด้วย

SPARCS เป็นซอฟแวร์ปฏิบัติการท่าเรือตู้สินค้าที่มีชื่อเสียง มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติการท่าได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังทำการรับส่งข้อมูลทางด้าน EDI ซึ่งสนับสนุนในส่วนของซอฟแวร์อื่นได้หมด สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ง่ายและสะดวก
แผนการลงทุนพัฒนาศักยภาพท่าเทียบเรือในอนาคต

ตอนนี้ TIPS มีเทคโนโลยีครบหมดแล้ว เหลือแต่เพียงภาคปฏิบัติการนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ในส่วนปฏิบัติการก็เหลือแค่การเรียนรู้การใช้งาน พยายามคิดหาวิธีที่จะทำอย่างไรให้ตู้ออกเร็ว เพื่อรับปริมาณสินค้าได้มากขึ้น การขยายการลงทุนในโครงการท่าเทียบเรือใหม่ๆ คงต้องพิจารณาว่าเศรษฐกิจในอนาคตเป็นอย่างไร และดูความเป็นไปได้ทางธุรกิจเป็นองค์ประกอบ ในภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนในขณะนี้ การขยายการลงทุนเพิ่มจึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและท้าทาย
ปัจจัยที่ทำให้ท่าเทียบเรือของ TIPS เติบโตอย่างต่อเนื่อง

TIPS มีทีมผู้บริหารมืออาชีพ ซึ่งหลายท่านเข้ามาตั้งแต่สมัยก่อตั้งใหม่ๆ จนถึงปัจจุบัน จึงมีมุมมองและประสบการณ์เชี่ยวชาญในทุกด้าน เป็นทีมที่ค่อนข้างเหนียวแน่น พนักงานมีประสบการณ์ รักใคร่กลมเกลียว มีประสิทธิภาพที่ดี นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีสำคัญที่สุดคือมีผู้ถือหุ้นทีดีให้การสนับสนุนอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

“นโยบายของ TIPS คือทุกสายเรือสามารถเข้ามาใช้บริการได้ไม่จำกัด เราให้บริการอย่างเต็มที่ เสมอภาคและเท่าเทียมกัน”
การขนส่งทางน้ำและทางราง สำคัญที่จุดเชื่อมต่อ

ในเรื่องของการขนส่ง ถ้าจะดูในระยะยาวการขนส่งทางน้ำกับทางรางจะถูกกว่าการขนส่งทางถนน อย่างไรก็ดี การขนส่งทางน้ำและทางรางยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ แฝงอยู่ เช่น ค่ายกสินค้าขึ้นยกลงระหว่างจุดเชื่อมต่อ ซึ่งกลายเป็นว่า ค่าใช้จ่ายโดยรวมสูงกว่าค่าขนส่งทางถนน ดังนั้น ในความเป็นจริงจึงไม่ค่อยมีผู้นิยมการใช้ขนส่งทางน้ำและทางรางมากเท่าไรนัก

“ภาครัฐควรหาวิธีการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบการหันมาใช้การขนส่งที่มีต้นทุนที่ถูกกว่า ถ้าเป็นการขนส่งระยะไกลใช้ขนส่งทางน้ำและทางรางน่าจะดีกว่า เพียงแต่ว่าในเรื่องของจุดเชื่อมต่อระหว่างการนำตู้ลงกับตู้ขึ้นที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย ต้องดูว่าถ้าเป็นระยะทางไกลเท่าไหร่ จึงจะคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการขนส่งทางถนน”

TIPS ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้ประกอบการอื่นเห็นว่า ไม่ว่าเศรษฐกิจของโลกจะเป็นอย่างไร ก็ควรจะมีการเตรียมพร้อมและพัฒนาองค์กรของตนอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ เพราะนั่นอาจกลายมาเป็นตัวช่วยเพิ่มรายได้ และลดต้นทุนให้กับบริษัทอย่างคาดไม่ถึง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *