TIFFA เจ้าภาพจัดการประชุมขนส่งระดับโลก FIATA 2010

TIFFA เจ้าภาพจัดการประชุมขนส่งระดับโลก FIATA 2010
Source: สุวิมล สิทธิไกรสร

โอกาสที่ไทยจะแสดงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอาเซียน
ประเทศไทยเตรียมจัดประชุมสหพันธ์ตัวแทนขนส่งและโลจิสติกส์นานาชาติ 2010 หรือ FIATA 2010 ที่กรุงเทพฯ เพื่อประกาศศักยภาพความเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพต่อจากเมืองเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ โดยมีกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) (AOT) สมาคมผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศไทย (Thai International Freight Forwarder Associations: TIFFA) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

เมื่อปลายเดือนกันยายน 2552 ที่ผ่านมา TIFFA ได้เข้าร่วมประชุม FIATA WORLD CONGRESS 2009 ณ เมืองเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณอลงกรณ์ พลบุตร ในฐานะผู้แทนภาครัฐ ร่วมเดินทางไปรับมอบการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในปี 2010 โดยในการประชุมครั้งนี้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร FIATA ซึ่งคุณสุวิทย์ รัตนจินดา นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในสามของประธานอาวุโสชุดใหม่ของ FIATA พร้อมทั้งเลือกตั้งตำแหน่งประธานคนใหม่ คือ Mr. Jean-Claude Delen จากเบลเยี่ยม

ทั้งนี้ คุณสุวิทย์ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงบทบาทและความสำคัญของการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม FIATA ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2010 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

FIATA 2010 ช่วยสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ
ในการประชุม FIATA 2010 ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยจะได้รับประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจจากผู้นำองค์กรโลจิสติกส์ระดับโลก โดยภายในงานจะจัดเป็นรูปแบบการจับคู่ธุรกิจ หรือ Business Matching ให้กับสมาชิกและผู้ประกอบการทั่วโลก ได้มีการทำข้อตกลงหรือเจรจาทางธุรกิจในระหว่างการประชุม 5 วัน โดยจัดให้มีการจองวันและเวลานัดหมายก่อนล่วงหน้า
คุณสุวิทย์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้นอกจากผู้ประกอบการโลจิสติกส์จะได้รับประโยชน์โดยตรงแล้ว ประเทศไทยยังได้รับประโยชน์ในการแสดงศักยภาพการเป็นฮับโลจิสติกส์ในภูมิภาคอีกด้วย รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและสปา ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ยังมีแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีชื่อเสียงของไทย เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ เกาะสมุย พัทยา ฯลฯ

ไฮไลท์ของงานประชุม FIATA 2010
สมาชิกและผู้ร่วมงานจะได้อัพเดทข้อมูลข่าวสารด้านการโลจิสติกส์และการขนส่ง เช่น การขนส่งทางอากาศ การขนส่งต่อเนื่อง (Multimodal) ของภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งเรื่องการขนส่งข้ามพรมแดน อีกทั้งยังเป็นการนำความรู้ (Best Practice) จากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของไทย

โดยในการประชุมครั้งนี้เนื่องจากเป็นการประชุมระดับโลก ทาง TIFFA จึงจั ดให้มีการใช้ 3 ภาษาในการประชุม คือ อังกฤษ จีน และรัสเซีย เนื่องจากมองเห็นว่า จีน และรัสเซีย เป็นกลุ่มเป้าหมายที่น่าจะเข้ามาประชุมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการแสดงสินค้าและให้บริการด้านโลจิสติกส์ ทั้งนี้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกของ TIFFA สามารถเข้ามาเปิดบูธได้
ไทยมีศักยภาพในการจัดงานประชุมระดับนานาชาติ

ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิก FIATA มานานถึง 18 ปี จัดได้ว่ามีบทบาทในองค์กรนี้พอสมควร และถือเป็นโอกาสดีที่องค์กรขนส่งระดับโลกอย่าง FIATA ได้ให้ความสนับสนุนและเลือกประเทศไทยในจัดการประชุม FIATA เป็นครั้งแรกในระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2010 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การที่ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน FIATA 2010 แทนที่จะเป็นประเทศคู่แข่งที่มีศักยภาพสูงอย่าง สิงคโปร์ และออสเตรเลีย เพราะไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทั้งด้านการค้า การขนส่ง และการท่องเที่ยว แสดงถึงศักยภาพในการจัดงานประชุมระดับนานาชาติ ว่ามีความพร้อมให้กับสมาชิก

นอกจากนี้ ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างมากมาย อาทิ ท่าเรือแหลมฉบัง สนามบินสุวรรณภูมิที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อ 3 ปีก่อน แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในด้านการขนส่งทางอากาศ มีการพัฒนาการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงโอกาสธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์แก่สมาชิก การจัดงานประชุมที่ประเทศไทยจะนำไปสู่การหาลู่ทางการขยายธุรกิจ เช่น เรื่องการข้ามชายแดนระหว่างไทย-จีน ที่สามารถข้ามไปถึงมาเลเซียหรือสิงคโปร์ได้
TIFFA คาดหวังให้ได้ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้สูงสุด

สำหรับการประชุม FIATA ที่กรุงเทพฯ ในปีหน้า เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวดีนัก TIFFA จึงตั้งเป้าอยู่ที่ 1,000-1,500 คน จากการเชิญชวนสมาชิกมาจาก 90 ประเทศทั่วโลก

โดยปกติทุกปีจะมีการจัดการประชุม FIATA ปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดที่สำนักงานใหญ่ที่ซูริค เพื่อติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินการว่าใน 6 เดือนที่ผ่านมามีการปรับปรุง แก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่มีต่อพัฒนาการขนส่งระหว่างประเทศของประเทศสมาชิกอย่างไรบ้าง และมีการประชุมย่อยส่วนภูมิภาคอีก 1 ครั้ง เพื่อเจาะลึกในส่วนภูมิภาคในแต่ละเรื่อง เนื่องจากแต่ละภูมิภาคมีปัญหาที่แตกต่าง จึงเกิดเป็นเวทีสำหรับสมาชิกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียกว่าเป็นเวทีการพบปะระหว่างสมาชิก FIATA

ส่วนการประชุมใหญ่อย่าง FIATA WORLD CONGRESS จะมีจัดประจำทุกปีๆ ละครั้ง ส่วนใหญ่จะจัดช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม โดยการประชุมล่าสุดจัดที่เจนีวา ซึ่งทุกปีจะมีสมาชิกจากทั่วโลกจำนวน 70-90 ประเทศมาเข้าร่วมการประชุม จำนวนคนที่เข้าร่วมราว 800-1,200 คน ซึ่งการประชุมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือที่เซียงไฮ้ และดูไบ โดยมีคนเข้าร่วมการประชุมถึง 1,200 คน

คุณสุวิทย์ กล่าวทิ้งท้ายว่า งานประชุม FIATA นี้เป็นถือเป็นวาระสำคัญที่เป็นโอกาสในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของไทย ช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นและแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำในธุรกิจโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน จึงอยากเชิญชวนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกขน มองเห็นความสำคัญและร่วมสนับสนุนงานประชุมครั้งนี้ เพื่อให้งานครั้งนี้มีความหลากหลาย และประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวังไว้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *