The Pearl King ตอน 6 (จบ)

The Pearl King ตอน 6 บั้นปลายของชีวิต

โกกิชิจัดได้ว่าเป็นผู้ที่เห็นค่าของเงินมากที่สุดคนหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นผู้บริจาคที่มากที่สุดคนหนึ่งเช่นเดียวกัน เขาได้บริจาคเงินเพื่อทั้งการศึกษา การสร้างถนน สะพาน ช่วงที่เขาชราเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายทหารบีบให้เขาทำ “ ฮาราคีรี “ คือการฆ่าตัวตาย แต่โกกิชิปฏิเสธมันและย้ายที่อยู่ออกไปจากที่ ๆ เขาอยู่ โดยให้เหตุผลว่า “ เขาเป็นพ่อค้า ไม่ใช่นักรบ “ และปฏิเสธที่จะให้ใช้โรงงานของเขาเพื่อผลิตอาวุธเพื่อให้เขาเข้าสู่สงคราม
หลังสงครามเขาได้ผูกมิตรกับอเมริกาผู้ซึ่งชื่นชอบในไข่มุกของมิกิโมโตมาก เขาได้รู้จักกับนายพลรวมไปถึงระดับผู้นำของอเมริกาหลายคน เมื่อเขาเริ่มแก่ลงจนไม่สามารถทำงานด้านการบริหารได้ เขาก็ได้ทำการมอบกิจการให้หลานชายแท้ ๆ ของตนเองเป็นผู้จัดการแทน และตัวเขาได้ไปอยู่ที่เกาะตาโกกุสถานที่แรกที่เขาได้เลี้ยงไข่มุก และตอนดึกวันที่ 20 กันยายน 1954 โกกิชิ มิกิโมโต ได้เสียชึวิตโดยมีอายุได้ 96 ปี
เรื่องราวของโกกิชิ มิกิโมโตนั้น แสดงให้เห็นถึงความขยัน อดทน และไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งก็ตามเขาก็จะลุกขึ้นมาใหม่พร้อมกับความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้น โดยยึดหลักความถูกต้องและซื่อสัตย์เป็นหลัก ความกล้าที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง การไม่ยอมแพ้ต่อสังขาร และความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะทำให้ไข่มุกของตนสามารถพบได้ทั่วโลก รวมไปถึงใจที่รักในการเลี้ยงหอยเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เขาก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้ จุดที่เป็นผู้ผลิตไข่มุกรายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งครองตลาดโลกกว่า 75 % ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของคนรุ่นหลังต่อไป

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *