The HP way ตอน 5 (จบ)

The HP way ตอน 5

ปี 1950 – 1957

และสินค้าใหม่ที่ HP สนใจในตอนนั้น ก็คือ Microwave  equipment ซึ่งพวกเขาได้สนใจงานทางด้าน Microwave เนื่องจาก มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่พวกเขามองเห็นโอกาสที่จะทำเงินได้มาก ในช่วงหลังสงคราม แต่ในขณะเดียวกัน บริษัท General Radio ซึ่งเป็นคู่แข่งไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง Microwave เลย  และในปี 1950 HP ก็ซื้อ Varian Associate ซึ่งเป็นบริษัทแรกๆที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ wave การที่ HP ซื้อ Varian Associate ก็เพื่อที่เข้าสู่การทำธุรกิจ Microwave ในแขนงอื่นๆด้วย

แม้หลังสงครามโลกจะผ่านไป บริษัท HP ก็ยังสามารถโตอย่างต่อเนื่องได้ เนื่องจากได้เกิดสงครามเกาหลีขึ้น และการสร้างพื้นฐานของบริษัทไว้อย่างดี  รวมถึงการทำงานอย่างหนักของพนักงาน ดังนั้นเมื่อถึงปี 1952 บริษัท HP ก็มีผลิตภัณฑ์มากกว่า 100 ชนิด  และยอดขายของปี1951 เท่ากับ $5.5  million  และมีพนักงาน 215 คน

ในปี 1956 พวกเขาก็พบว่าบริษัท HP เป็นองค์กรที่อ่อนแอ เนื่องจากบริษัทได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงปี 1957 พบว่าบริษัทมีผลิตภัณฑ์มากกว่า 300 ชนิด ยอดขายของปี 1957 เท่ากับ $30  million  และมีวิศวกรที่ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 90 คน ดังนั้นจึงต้องทำการปรับองค์กร โดยการแบ่งกลุ่มวิศวกรให้เล็กลง และแต่ละกลุ่มก็รับผิดชอบกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่สัมพันธ์กัน และจะต้องทำรายงานเสนอต่อ Dr. Bernard Oliver (หรือ Barney Oliver ซึ่งเป็นเพื่อนร่วม Class ในวิชาของ Terman)  และก็มีการเพิ่มแผนก Frequency Counter ,แผนก Microwave equipment ,แผนก audio และ video และแผนก oscilloscopes

และ Bill กับ David ก็ได้ตัดสินใจเปิดการประชุม Senior Manager ด้วยเหตุผลอย่างน้อย 3 เหตุผลดังนี้ คือ ต้องการให้ Manager แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ นโยบายของบริษัท และ ปัญหาของบริษัท

ต้องการรักษาบรรยากาศของธุรกิจเล็กๆ ที่ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในทุกสิ่ง ดังนั้นการจะรักษารูปแบบนั้นได้ ปัจจัยสำคัญก็คือ Manager จะต้องมีความเข้าใจรูปแบบของการจัดการและต้องเข้าเป้าหมายของบริษัท  และเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้ทุกๆคนเห็นด้วยกับ
เป้าหมายของบริษัท

ในช่วงปี 1957 นอกเหนือจากบริษัทได้มีการปรับองค์กรแล้ว ก็ยังมีเหตุการณ์ที่สำคัญ 2  เหตุการณ์ คือบริษัท HP ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ และได้มีการเซ็นสัญญากับ บริษัท Treaty of Rome เพื่อที่จะได้นำสินค้าของบริษัท HP ขายสู่ตลาดต่างประเทศได้โดยตรง โดยเฉพาะตลาดในยุโรป ซึ่งเมื่อก่อนพวกเขาจะขายผ่านตัวแทนที่ San Francisco และค่อยกระจายไปยัง ตัวแทนข้ามชาติ

 

ปี 1959

บริษัท Hp ก็ได้เปิดสำนักงานที่ Geneva ประเทศ Switzerland  และได้ตั้งโรงงานประกอบที่ ประเทศเยอรมันตะวันตก

 

ปี1960

computer ก็เริ่มปรากฏมีการใช้ใน instrument filed  David ก็ได้ให้ความสนใจกับ computer เขาจึงได้ไป New England เพื่อที่จะลองสืบดูว่า computer มันคืออะไร และเขาก็พบว่าบริษัท Digital Equipment Company (DEC) ซึ่งตอนนั้นยังเป็นบริษัทเล็กๆอยู่ ได้ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้แก่ David อย่างมาก

และ David ก็ได้ไปที่ DEC อีก เพื่อที่จะเจรจาขอซื้อ บริษัท DEC ในราคา $25 ล้าน แต่
การตกลงไม่เป็นผลสำเร็จ เนื่องจากมีปัจจัยที่ซับซ้อนอีกหลายอย่าง ดังนั้น David จึงตัดสินใจไม่ซื้อ

และ David ยังได้เข้าไปชม Wang Laboratories ซึ่งขณะนั้นกำลัง ออกแบบ electronic calculator แต่ในขณะเดียวกันวิศวกร 2 คน ของHP ก็กำลังทดลองสร้าง Computer อยู่ และพวกเขาก็สามารถสร้าง computer จนสามารถทำให้ computer ทำงานเชื่อมต่อกับ printer และ plotter ได้สำเร็จ

 

ปี 1964

HP ก็สามารถสร้าง Minicomputer Model 2116 ขึ้นมาเป็นเครื่องแรกได้เป็นผลสำเร็จ  แต่ HP ก็ยังคงลงทุนในการพัฒนา computer ต่อไปเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมถึงการพัฒนา Printer โดยใช้เทคโนโลยี Laser jet และ Ink jet ด้วย     จนในปี 1994 รายได้ของ   HP เท่ากับ $ 20 พันล้าน  78% มาจากการขาย computer

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *