The HP way ตอน 2

The HP way ตอน 2 : ก่อนการก่อตั้งธุรกิจ

ก่อนการก่อตั้งธุรกิจ

David Packard , Bill Hewlett , Ed Porter , Barney Oliver ทั้ง 4 คนได้รู้จักกัน เนื่องจากได้เรียนในวิชา Radio engineering ของ Fred Terman  และทั้ง 4 คนนี้ก็สนิทสนมกันอย่างรวดเร็ว (และต่อมาทั้ง 4 คนก็ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท Hewlett-Packard)

ระหว่างที่เรียนวิชาของ Terman  นั้น Terman ก็ได้พาพวกเขาไปรู้จักเจ้าของกิจการหลายๆคนในธุรกิจนี้  และ Terman ก็ได้พูดว่า “อย่างที่พวกคุณได้เห็น  บริษัทวิทยุที่ประสบความสำเร็จ ส่วนใหญ่ก่อตั้งจากคนที่ไม่ได้มีการศึกษาสูงเลย” ซึ่งการพูดของ Terman ครั้งนี้ทำให้พวกเรามองเห็นโอกาสของการทำธุรกิจนี้ เนื่องจากพวกเรามีพื้นฐานความรู้ในทฤษฎีเสียง ที่ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่มี

Terman พยายามพูดให้พวกเราวางแผนที่จะทำอะไรหลังจบการศึกษา แต่เมื่อพวกเขาจบ ในปี 1934 นั้น David ก็ได้งานที่ GE  และ Bill ก็ไปเรียนปริญญาโท ที่MIT ดังนั้นแผนการสร้างธุรกิจจึงได้เลื่อนออกไป

 

การทำงานที่ GE ของ David

งานแรกที่ David ได้รับมอบหมาย คือ การทดสอบรอยรั่ว รอยร้าวและปัญหาต่างๆของตู้เย็น
ซึ่งงานนี้ David มีความรู้สึกว่า มันเป็นงานที่ไม่น่าสนใจอย่างมากเลย ดังนั้นเขาจึงเริ่มมองหางานใหม่David ก็เลยขอย้ายมาอยู่ที่ Radio transmitter department เพื่อทำหน้าที่ทดสอบเครื่องมือต่างๆ และงานนี้ก็ไม่ท้าทาย David เช่นกัน เขาก็เลยมองหางานใหม่

David ก็ได้ขอย้ายมาทำงานที่ Vacuum-tube engineering department ซึ่งงานของที่นี่ เขารู้สึกว่าน่าสนใจ และท้าทาย เนื่องจากว่าเขาจะต้องทำงานกับพวกคนเก่งๆ  และงานที่เขาได้รับมอบหมายให้ทำที่นี่ คือ การควบคุม Mercury-vapor rectifier tubes เพื่อใช้ควบคุมรอยตะเข็บเวลาทำการเชื่อม

ในช่วงที่เขาทำงานที่ GE นั้นเขาเรียนรู้ทุกสิ่งที่เป็นไปได้ของสาเหตุของความล้มเหลวของงาน และเขาจะใช้เวลาจำนวนมากในโรงงาน ตรวจสอบทุกขั้นตอนของงานว่า ได้มีการทำงานอย่างถูกต้อง และจากการที่เขาเดินตรวจสอบงานในทุกขั้นตอนนั้น เขาก็พบว่า คนงานในโรงงานเหล่านั้นมี
ความกระตือรื้อร้นในการที่จะทำงานให้ถูกต้อง และเขาก็เรียนรู้ในเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคล มีเกิดความผิดพลาด บ่อยครั้งที่เขาสั่งงานเสร็จแล้ว เขาจะทำการเขียนคำสั่งนั้นลงในกระดาษ แล้วมอบให้
คนงานไปปฏิบัติ

และเมื่อเขาก่อตั้งบริษัท HP ขึ้นมา จากประสบการณ์ในครั้งทำให้เขาสร้างระบบการจัดการแบบ “Management by walking around”  ไม่เพียง David จะทุ่มเทให้กับการทำงานแล้ว  เขายังให้
ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานอีกด้วย  ซึ่งผลของการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนที่ GE นั้น ได้มีประโยชน์ต่อบริษัทของเขาในอนาคตด้วย

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *