ใช้ XP เสี่ยงเป็น 2 เท่าของ Win7+Vista ผู้ไม่หวังดีตั้งเป้าโจมตีช่องโหว่ในซอฟต์แวร์ระบบปฎิบัติการของไมโครซอฟท์ (Microsoft) โดยเฉพาะโอเอสที่มีอายุร่วมสิบปีแล้วอย่าง Windows XP อีกทั้งยังมีส่วนแบ่งตลาดผู้ใช้ค่อนข้างมาก ผลทำให้ตกเป็นเป้าเสี่ยงต่อการโจมตีช่องโหว่มากกว่าสองเท่าของโอเอสรุ่นใหม่ 2 ตัวรวมกันอย่าง Windows 7 และ Windows Vista Net Application เปิดเผยว่า ส่วนแบ่งตลาด ณ.สิ้นเดือนมีนาคม 2010 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows