ไรท์ วิลเบอร์-ออร์วิล ไรท์ : Wright Brother วิลเบอร์ ไรท์ เกิด วันที่ 16 เมษายน ค.ศ.1867 ที่เมืองมิลล์ วิลลี่ (Milk Willie) มลรัฐอินเดียนา (Indiana) ประเทศสหรัฐอเมริกา (United State of America) เสียชีวิต วันที่ 30 พฤษภาคม