Work and Travel ประสบการณ์อันล้ำค่า มุมมองบ้านสามย่าน : นรชิต จิรสัทธรรม กรุงเทพธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2551 ปัจจุบันค่านิยมของนิสิต-นักศึกษา ในการไปทำงานและท่องเที่ยวต่างแดนระหว่างช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ผ่านโครงการ “Work and Travel (WAT)” ได้กลายเป็นแฟชั่นยอดฮิต และนับวันมีแต่จะเพิ่มสูงขึ้น ว่ากันว่า ตัวเลขประมาณการขอวีซ่า ในสถานทูตในปีหนึ่งๆ สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว มีจำนวนถึงราวหมื่นคนต่อปีเลยทีเดียว