โรคตับอักเสบจากไวรัสตับอักเสบ บี คุณภาพชีวิต พบอัตราการเป็นพาหะถึง 10% ของประชากร ไวรัสตับอักเสบ บี เป็นที่รู้จักกันทั่วไป ในประเทศไทย พบอัตราการเป็นพาหะของไวรัสนี้ร้อยละ 6-10 ของประชากร จึงนับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญอันหนึ่ง ลักษณะของไวรัสและการติดต่อ ไวรัสตับอักเสบ บี เป็น ดี เอ็น เอ ไวรัส ที่ค่อนข้างทนทาน การติดต่อของไวรัสตับอักเสบ บี ที่สำคัญมี 3 ทาง