Tag: value

'สร้าง value วัดใจลูกค้า' ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

‘สร้าง value วัดใจลูกค้า’ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ท่ามกลางการแข่งขันในภาคธนาคารพาณิชย์ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้จะมีดีกรีความร้อนแรงที่เพิ่มขึ้นขณะ บวกกับผลกระทบที่เกิดจากภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก แต่หากจะมองในเรื่องของความเป็นเลิศในด้านการบริหารการเงิน โดยเฉพาะในด้านธรรมาภิบาลแล้ว “ธนาคารกสิกรไทย หรือ K Bank” มีความโดดเด่นมากที่สุด สิ่งยืนยันที่ชัดเจน คือ รางวัลแห่งผลงานที่ได้รับการยกย่องจากสถาบันต่างๆ อาทิเช่น เป็นธนาคารที่ให้บริการจัดการทางการเงินดีที่สุดของไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากนิตยสาร The Asset, หรือ รางวัล Excellence
Read More