ถึงเวลายกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้าน Transport Logistics สู่สากล Written by Administrator Friday, 20 June 2008 04:07 Sample image ถึงเวลายกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้าน Transport Logistics สู่สากล Dr.Sitichai Farlangthong วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ปัจจุบันการดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการขนส่งทางบกด้วยรถยนต์มากถึง 80% ซึ่งต้องใช้แรงงานคนขับรถบรรทุก รถกระบะในการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทำให้ธุรกิจต้องสูญเสียและมีต้นทุนในการดำเนินงานที่สูงขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมของพนักงานขับรถที่ไม่มีคุณภาพ ขาดมาตรฐานในการทำงาน