ผู้นำกับคนเก่ง คอลัมน์ การบริหารงานและการจัดการองค์กร โดย ดร.มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ สถาบันการบริหารและจิตวิทยา Michita@ThaiBoss.com ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 4001 (3201) ในชีวิตหนึ่งๆ ของพวกเราได้เคยเห็นผู้นำในองค์กรหรือของประเทศต่างๆ รูปแบบ บางคนเด่นขึ้นมาอย่างหวือหวาฮือฮา และจบฉากด้วยข้อกังหาร้อยแปด บางคนดูเป็นคนธรรมดาแต่เป็นที่เคารพต่อมาแม้เกษียณอายุไปแล้ว ผู้นำแบบไหนจึงจะสร้างผลงานได้จริงและเป็นที่นิยมชื่นชอบอยู่ได้นาน David