Tag: ทักษะการพูด

พูดจากใจ ต้องไม่อ่อนซ้อม

พูดจากใจ ต้องไม่อ่อนซ้อม วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้ ดังได้กล่าวไว้แล้วว่า ถ้าเราต้องการพูดเพื่อจูงใจผู้ฟังให้เกิดการคล้อยตาม วิธีสื่อสารที่มีพลังมากที่สุด คือ การสื่อสารโดยไม่ต้องมีบทพูด ทว่า..การสื่อสารโดยไม่มีบทพูดนั้น ถ้ามิใช่นักพูดอาชีพ หรือผู้พูดที่สูงด้วยประสบการณ์แล้ว ย่อมเรียกว่าเป็น “งานยาก” หากไม่มีการเตรียมพร้อม หรือ ซักซ้อม มาเป็นอย่างดี การเตรียมพร้อมก่อนการพูดจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ความพร้อมของเราจะเป็นตัวบ่งชี้ว่า การพูดจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด สิ่งที่ควรทำนั้น
Read More

การพูดในโอกาสและสถานการณ์ต่าง ๆ

การพูดในโอกาสและสถานการณ์ต่าง ๆ จุดมุ่งหมาย โอกาสที่จะต้องกล่าวคำปราศรัย หรือพูดต่อที่ชุมนุมชน มีมากมายเหลือเกิน ทั้งแบบเป็นทางการ และแบบไม่เป็นทางการ ทุกคนจะต้องเผชิญปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องการพูด ไม่วันใดก็วันหนึ่ง ตราบใดที่ยังอยู่กับสังคม ผู้ฝึกจะต้องเรียนรู้หลักทั่วไปของการกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสต่าง ๆ แล้วเลือกเตรียมสุนทรพจน์สักแบบหนึ่งมากล่าวในที่ประชุม โดยสมมุติสถานการณ์ขึ้นว่าจะกล่าวในโอกาสอะไร ผู้ฟังในห้องประชุมเป็นใคร และตนเองกล่าวในฐานะอะไร จะเป็นเรื่องจริงหรือเลียนแบบ โดยสมมุติสถานการณ์แปลก ๆ ขึ้นก็ได้ แต่ต้องสมเหตุสมผล ถ้าเป็นเรื่องทีเล่นทีจริงต้องระวัง อย่าให้ผู้ใดเสียหายโดยไม่จำเป็น ในการกล่าวรายงานหรือแถลงเป็นทางการ อาจมีต้นร่างมาอ่านเพื่อไม่ให้ผิดพลาดตกหล่น แต่ผู้พูดจะต้องรักษาบุคลิกภาพในการพูดให้เหมาะสม ไม่ก้มหน้าดูบทตลอดเวลา
Read More

ว่าด้วย ‘ความสุข’

ว่าด้วย “ความสุข” “มีสองสิ่งที่เราควรมุ่งหมายในชีวิต สิ่งแรก คือ แสวงหาสิ่งที่คุณต้องการ และหลังจากนั้นก็คือ ชื่นชมกับสิ่งที่คุณได้มา มีแต่คนที่ฉลาดที่สุดเท่านั้น ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายในข้อสองได้” (โลแกน เพียซอล สมิธ) “คนจำนวนมากวิ่งตามหาความสุข เหมือนกับคนใจลอยที่เที่ยวตามหา หมวกของเขา ทั้งๆ ที่หมวกใบนั้น อยู่บนศีรษะของเขาอยู่แล้วตลอดเวลา” (เจมส์ ชาร์ป) “คนส่วนใหญ่มีความสุขได้เท่ากับที่พวกเขาตัดสินใจให้ตัวเองมีความสุข” (อับราฮัม ลินคอล์น) “เราไม่เพียงแต่มีสิทธิที่จะมีความสุขเท่านั้น ยังเป็นหน้าที่ของเราที่จะเป็นสุข : มีความโศกเศร้าอยู่บนโลกมากเหลือเกิน
Read More

การพูดแสดงความคิดเห็นทั่วไป

การพูดแสดงความคิดเห็นทั่วไป วิจารณ์ละครโทรทัศน์เรื่อง “แม่นาคพระโขนง” สวัสดีท่านผู้ฟัง วันนี้ดิฉันขอพูดถึงนวนิยายเรื่อง แม่นาคพระโขนง จากบทประพันธ์ของเสน่ห์ โกมารชุน เนื้อเรื่องแนวเร้นลับเกี่ยวกับภูต ผี วิญญาณ เป็นเรื่องที่เล่าขานกันมานานแล้ว แต่ก่อนเคยมีผู้นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์และได้รับความสนใจจากผู้ชม ยุคนั้น ปรียา รุ่งเรือง แสดงเป็น นาค สาวชาวบ้านตายทั้งกลม แต่วิญญาณไม่ยอมไปตามวิถีกรรมเนื่องจากห่วงสามี จึงแสดงอิทธิฤทธิ์หลอกหลอนชาวบ้าน ปรียาจึงมีชื่อเสียงด้านการแสดงหนังผีเรื่อยมา พอถึงยุคนี้ อัครมีเดีย ได้นำนวนิยายเรื่องดังกล่าวมาปัดฝุ่นใหม่สร้างเป็นละครโทรทัศน์ ทางช่อง ๕ แรกๆ
Read More

หลักการฟังและการพูด

หลักการฟังและการพูด เนื้อความ : . . . . . พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน เมืองสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทรงเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้ตรัสว่า . . . . . “ภิกษุทั้งหลาย ! ทางแห่งถ้อยคำที่บุคคลอื่น จะพึงกล่าวกะพวกเธอ มีอยู่ ๕ ประการคือ . .
Read More

พระพุทธเจ้าสอนเรื่องการพูดไว้อย่างไร

พระพุทธเจ้าสอนเรื่องการพูดไว้อย่างไร♠ พระพุทธเจ้าสอนเรื่องการพูดไว้อย่างไร : อภัยราชกุมารสูตร วาจาที่ไม่จริง ไม่แท้ ไม่มีประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ตถาคตไม่กล่าววาจาเช่นนั้น วาจาที่จริง แท้ แต่ไม่มีประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ตถาคตไม่กล่าววาจาเช่นนั้น วาจาที่จริง แท้ มีประโยชน์ แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ในข้อนี้ตถาคตย่อมรู้กาลที่พูด วาจาที่ไม่จริง ไม่แท้ ไม่มีประโยชน์ แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ตถาคตไม่กล่าววาจาเช่นนั้น
Read More

การพูดของอารยะชน

การพูดของอารยะชน บทความจากสมาชิก – บทความจากสมาชิก Written by พนัส ทองพันธ์ การเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าประเสริฐสุดกว่าสัตว์โลกทั้งหลาย เพราะไม่ว่าจะมองด้วยหลักการของความรู้อย่างไร ด้านไหน มนุษย์ดีกว่าสัตว์ทั้งหมดที่ได้ปรากฏบนโลกใบนี้ เรามีความเจริญงอกงามและพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา จะหาเพื่อนร่วมโลกมาแข่งพัฒนาการกับมนุษย์ยังไม่เคยเห็น และเชื่อแน่ว่า แม้ในอนาคตอีกนานแสนนานก็คงไม่มีสัตว์หรือพืชชนิดใดๆมาแข่งกับมนุษย์ นอกจากมนุษย์ด้วยกันเองเท่านั้นที่ต่อสู้ แข่งขัน แย่งชิงผลประโยชน์กันเอง ห้ำหั่นกันอย่างไม่สิ้นสุด และในขณะเดียวกัน ก็มนุษย์นี่แหละที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ยอมเสียสละ สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่น แม้ตัวเองจะลำบาก หรือต้องสูญเสีย แต่ก็มีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาต่อคนอื่น สัตว์ที่เรียกว่ามนุษย์จึงยังหาสัตว์อื่นมาเปรียบเทียบไม่ได้
Read More

การเตรียมตัวและการฝึกฝนการพูดเบื้องต้น(8)

การเตรียมตัวและการฝึกฝนการพูดเบื้องต้น(8) วิธีที่สอง การฝึกพูดแบบเป็นทางการ การฝึกพูดแบบเป็นทางการ หมายถึง การฝึกพูดที่มีรูปแบบที่แน่นอน มีบทฝึก มีขั้นตอนโดยเฉพาะ ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง การฝึกพูดแบบ เป็นทางการที่ปฏิบัติกันอยู่ในสโมสรฝึกพูดต่างๆ โดยสรุปเป็นหัวข้อได้ดังต่อไปนี้ ๑. โครงสร้างของสโมสรฝึกพูด ๒. ขั้นตอนการฝึกพูด ๓. การดำเนินรายการฝึกพูด ๑. โครงสร้างของสโมสรฝึกพูดล โดยทั่วไปแล้วโครงสร้างของสโมสรฝึกพูด จะจัดเป็นรูปคณะกรรมการเช่นเดียวกันกับสโมสรทั่ว ๆ ไป คือ มีนายกสโมสร อุปนายก เลขานุการ
Read More

การเตรียมตัวและการฝึกฝนการพูดเบื้องต้น(7)

การเตรียมตัวและการฝึกฝนการพูดเบื้องต้น(7) ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการฝึกฝนการพูด มีนักพูดและนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนะวิธีการฝึกฝนการพูดเอาไว้ คล้ายคลึงกันบ้างแตกต่างกันบ้าง ยกตัวอย่างให้ศึกษา และเปรียบเทียบกัน เพียง ๓ ท่าน คือ ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ ดร.สวัสดิ์ บรรเทิงสุข และเพียรศักย์ ศรีทอง ซึ่งแต่ละท่านก็ได้เสนอแนะวิธีการ ในการฝึกฝนการพูดเอาไว้ แตกต่างกันไป แต่ก็ทำให้เราได้รับความรู้ในการพัฒนาตนเองอย่างกว้างขวาง ท่านแรกที่จะกล่าวถึงคือ ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ ได้กล่าวถึงวิธีการฝึกฝน การพูดว่า สารถกระทำได้ ๓ วิธี
Read More

การเตรียมตัวและการฝึกฝนการพูดเบื้องต้น(6)

การเตรียมตัวและการฝึกฝนการพูดเบื้องต้น(6) หลักการทั่วไปในการเตรียมตัวเพื่อเป็นนักพูดที่ดี เท่าที่ผ่านมามีนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้ให้หลักเกณฑ์สำหรับการฝึกฝนการพูดเอาไว้มากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่งมีสารประโยชน์ ทั้งสิ้น แต่เนื่องจาก เนื้อที่ในหนังสือเล่มนี้มีจำกัด ผู้เรียบรียงจึงใคร่ของนำเสนอเฉพาะหลักการฝึกฝนการพูดของนักวิชาการบางท่านที่น่าสนใจ และไม่ยุ่งยากในการทำควรเข้าใจ อาทิเช่น ๑. หลักสิบประการของสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย ๑.๑ จงเตรียมพร้อม ๑.๒ จงเชื่อมั่นในตนเอง ๑.๓ จงปรากฏตัวอย่างสง่าผ่าเผย ๑.๔ จงพูดโดยใช้เสียงอันเป็นธรรมชาติ ๑.๕ จงใช้ท่าทางประกอบการพูดให้พอเหมาะ ๑.๖ จงใช้สายตาให้เป็นผลดีต่อการพูด ๑.๗ จงใช้ภาษาที่ง่ายและสุภาพ ๑.๘
Read More