Talent People : คนที่มีความพิเศษ คิดไทยสไตล์โมเดิร์น : ดนัย เทียนพุฒ กรุงเทพธุรกิจ Bizweek วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ความสลับซับซ้อนและความกำกวมของธุรกิจในปัจจุบันมีสูงมาก จนกระทั่งการบริหารหรือการจัดการไม่ง่ายเหมือนเดิม ทำให้ธุรกิจต้องแสวงหาแนวคิดใหม่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการ “คนที่มีความพิเศษ” หรือ “Talent People” ภูมิทัศน์ของการแข่งขันใหม่ โลกของธุรกิจเป็นเรื่องราวของการบริหารด้านคนใช่หรือไม่ ถ้าอ้างคำพูดของปีเตอร์ ดรักเกอร์ ก็ตอบว่าใช่ แต่ดรักเกอร์บอกว่า