Talent Managment Program วิธีดึงคนเก่งให้อยู่กับองค์กร โดย บิสิเนสไทย [27-11-2007] องค์กรหลายแห่งประสบปัญหาในการที่จะรักษาให้คนเก่ง หรือพนักงานในกลุ่มTalant ทำงานอยู่กับองค์กร เพราะด้วยคุณสมบัติของคนเก่งจึงเป็นที่ต้องการของหลายแห่ง ดังนั้น การหาหลักสูตรอบรม และหากลวิธีเพื่อถอดความเก่งของเขาให้อยู่กับองค์กรต่อไป เป็นโจทย์ที่ผู้บริหารงานบุคคลสมัยใหม่ได้นำมาใช้!!! ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือดีลอยท์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้บริการด้านวิชาชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพนักงานเฉพาะสาขาในประเทศไทยกว่า 650 คน และกว่า 70% มีอายุต่ำกว่า 30