ทำอย่างไรจะพบคนเก่งอยู่ในองค์กร How to Identify the Talent Employee พอตั้งคำถามในลักษณะนี้แล้ว บางท่านอาจจะคิดถึงระบบต่างๆที่จะต้องนำมาปรับใช้ในองค์กรมากมาย หรือคิดถึงว่าต้องเป็นบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นที่เขาทำกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เรื่องยากสำหรับองค์กรเล็กๆ และไม่จำเป็นที่ต้องเป็นบริษัทใหญ่ๆที่ได้มาตรฐานเท่านั้นที่จะต้องค้นพบคนเก่งได้ องค์ กรเล็กๆ มีพนักงานในองค์กรไม่ถึง 100 คนก็สามารถค้นพบคนเก่งในองค์กรได้เช่นกัน ยิ่งองค์กรที่ยังไม่มีระบบแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนแล้ว ยิ่งต้องให้ความสำคัญในการรักษาคนดีเอาไว้ในองค์กร มิฉะนั้นแล้วจะทำให้คนที่ดีๆ ที่มีอยู่ในองค์กรจะอยู่ไม่ได้ บางท่านก็อาจจะมีคำถามต่อไปอีกว่า ถ้าเป็นองค์กรเล็กๆ จะมีวิธีการดู คนเก่ง คนดีอย่างไร บางครั้งผู้บริหารก็ไม่ได้ลงมาดูพนักงานทุกวัน บางคนอาจจะทำดีโดยเฉพาะต่อหน้าก็ได้