ยุคแห่ง Style-Conscious Consumers รศ. ดร. ธีรยุส วัฒนาศุภโชค คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลูกค้าในยุคปัจจุบัน นอกจากจะใส่ใจในสุขภาพเป็นที่ยิ่งแล้ว ยังเน้นในเรื่องของสุนทรียะและ ความสวยความงามเป็นอย่างมากอีกด้วยครับ นั่นคือ ไม่เพียงแต่ Health Conscious แต่ยังเป็น Style Conscious เสียด้วย จึงเป็นเหตุให้ธุรกิจต้องปรับตัวกันยกใหญ่ทีเดียว เพื่อจะช่วงชิงเนื้อที่ในจิตใจของผู้บริโภค ดังนั้น กิจการสารพัดแห่งมุ่งเน้นใช้การออกแบบที่เก๋ไก๋โดดเด่นสะดุดตา มาเป็นจุดขายหลักของผลิตภัณฑ์ของตน ซึ่งหากเป็นสินค้าประเภทแฟชั่นของสวยของงามก็ไม่น่าแปลกใจครับ เนื่องจากลูกค้าของสินค้าพวกนี้