Tag: SQ

สอนลูก ‘อึด ฮึด สู้’ เพิ่ม RQ

สอนลูก “อึด ฮึด สู้” เพิ่ม RQ   โดย: ก้านแก้ว เรียบเรียงจากบทสัมภาษณ์ พญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล  ถ้าลูกเป็นเด็กรอคอยไม่เป็น ไม่ชอบปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆ  ไม่พยายามที่จะแก้ปัญหา น่าสงสัยว่าลูกกำลังมีปัญหาด้าน RQ แล้วล่ะ …เรามาเสริมสร้าง RQ ให้ลูกตั้งแต่วันนี้ เพื่อเตรียมพร้อมสู้วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกันนะคะ รู้จัก RQ RQ (Resilience Quotient)
Read More

ผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบ ต้องมี 4Q

ผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบ ….เอาอีกแล้วสำหรับอีแอบทางการเมือง นิติภูมิ นวรัตน์ ที่อาศัยความเป็นคอลัมน์นิสบังหน้าแล้วเล่นทางการเมืองผ่านตัวหนังสือ >>>นิติภูมิ นวรัตน์ เขียน “วิธีเป็นผู้ใหญ่”….ผมต้อนรับการมาเยือนของผู้ต้องการได้รับความช่วยเหลือมากขึ้นโดยเฉพาะท่านผู้อยู่ในวัยกลางคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องครอบครัว ชีวิต และการงาน เมื่อศึกษาย้อนไปในอดีต ท่านผู้ล้มเหลวเหล่านี้จะมีภูมิหลังเหมือนกันอย่างหนึ่ง คือเคยถูกครอบครัวตามใจมาก และขณะที่จะอำลาความเป็นเด็กชายไปสู่ความเป็นหนุ่มนั้น ท่านเหล่านี้ไม่ได้ผ่านความอยากลำบากใจและสมองยังไม่ตกผลึก ทำงานการใดก็ไปไม่รอด บางท่านการศึกษาดีมาก จบอภิมหาปริญญามาจากสถาบันชั้นนำของประเทศและของโลก แต่ก็เอาตัวและครอบครัวไม่รอด” และได้เขียนถึงวิธีการความเป็นผู้ใหญ่ของชนเผ่าต่างๆ บรรรทัดสุดท้ายเขียนว่า “บางประเทศเอาคนไม่สมบูรณ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีก็มี” ….คำว่าผู้ใหญ่คืออะไร หมายความว่าอย่างไร…. >>ความหมายของผู้ใหญ่ในทางการเมือง >>>อาจารย์ นิธิ
Read More

IQ ,EQ, MQ and SQ

IQ ,EQ, MQ and SQ ในหนังสือ ทำชีวิตให้ได้ดีและมีสุข คุณระริน อุทกพันธุ์ จากอมรินทร์ พริ้นติ้งฯ ฝากมาส่งท้ายปีเก่า ดร.สนอง วรอุไร อธิบายถึงศักยภาพมนุษย์ที่สามารถพัฒนาได้ มีอยู่ที่ 4 ตัว ตัวแรก..ไอคิว..ปัญญาความคิด..ซึ่งเกิดจากการฟังมาก อ่านมาก คิดมาก วิเคราะห์วิจัยมาก ตัวสอง..อีคิว..ความฉลาดทางอารมณ์ ความฉับไวในความรู้สึกนึกคิด ที่เกิดขึ้นกับจิต ซึ่งเรียกว่าสติสัมปชัญญะ… แม้ว่าไอคิวจะทำให้คนเก่ง แต่ชีวิตจะประสบความสำเร็จนั้น
Read More