Tag: SQ

AQ …เมื่อชีวิตพบมรสุม…

AQ …เมื่อชีวิตพบมรสุม… หากท่านเคยอ่านประวัติบุคคลสำคัญ ๆ ของโลกก็คงจะพบว่า ก่อนที่ทุกคนจะพบกับความสำเร็จในชีวิตต่างก็เคยประสบกับความล้มเหลวมาแล้วทั้งสิ้น ดังตัวอย่างเช่น แมรี่ คูรี่ และอเล็กซานเดอร์ เฟลมมิ่ง ซึ่งได้ทำการทดลองนับเป็นพัน ๆ ครั้ง จึงสามารถค้นพบเรเดียมและเพ็นนิซิลิน หรือจากตัวอย่างความล้มเหลวในชีวิตการต่อสู้ของ อับราฮัม ลินคอล์น ที่ต้องตกงาน ธุรกิจล้มเหลว คนรักเสียชีวิต เป็นโรคประสาท พ่ายแพ้การเลือกตั้งในการเป็นผู้แทนรัฐฯ พ่ายแพ้การเลือกตั้งเป็นประธานสภารัฐฯ ไม่ได้รับการเสนอชื่อให้ลงสมัครผู้แทนรัฐสภาคองเกรส ไม่ได้รับการเสนอชื่อให้ลงสมัครในตำแหน่งรองประธานาธิบดี แพ้การเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิก แต่ในที่สุดก็สามารถเอาชนะความล้มเหลวได้
Read More

เปลี่ยนความคิด จบเลขเป็นได้มากกว่า ‘ครู’

เปลี่ยนความคิด จบเลขเป็นได้มากกว่า “ครู” ความเชื่อที่ว่าเรียนจบคณิตศาสตร์จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากครูสอนคณิตศาสตร์ กลายเป็น “ความเชื่อปรำปรากับวิชาคณิตศาสตร์” ไปเสียแล้วในยุคนี้ เพราะนักคณิตศาสตร์กำลังเป็นที่ต้องการในหลายองค์กร จะเรียนเลขมากมายไปทำไมให้ปวดหัว? เรียนคณิตศาสตร์แล้วจะทำมาหากินอะไรได้? จบคณิตศาสตร์ใครที่ไหนเขาจะรับเข้าทำงานถ้าไม่เป็นอาจารย์สอนหนังสือ? อีกสารพันคำถามและความคิดที่เกิดจากความไม่เข้าใจคณิตศาสตร์ แต่ต่อไปนี้เตรียมตัวลืมความเชื่อแบบนี้ไปได้เลย โดยเฉพาะในยุคของสังคมที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงรอบด้าน นักเรียนชั้น ม.ปลาย จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 150 ชีวิต ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้าของไทย ในกิจกรรมเสวนากับนักวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ระหว่างเข้าค่ายกับโครงการ “ไทย ไซน์ แคมป์ ไทยแลนด์” (Thai
Read More

5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ RQ

5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ RQ ———————————————– ๑. RQ คืออะไร สาคัญกับชีวิตเราอย่างไร RQ พลังสุขภาพจิตเพื่อการอยู่ดีมีสุข RQ มาจากคาว่า Resilience Quotient หมายถึง ความสามารถในการปรับตัว และฟื้นตัวเมื่อต้องเผชิญกับความยากลาบากหรือภาวะวิกฤตในชีวิต สามารถผ่านพ้นและเรียนรู้ จากเหตุการณ์นั้นๆ ได้ด้วยพลังใจที่เข้มแข็งนับเป็นอีกมิติหนึ่งของพลังสุขภาพจิตที่สาคัญต่อการ อยู่ดีมีสุข Resilience มาจากคาในภาษาละติน หมายถึง ความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพ เดิม ส่วนในภาษาไทยยังไม่มีการนิยามความหมายที่ชัดเจน ปัจจุบัน
Read More

ครอบครัวไทยเสริม “ความอดทน”ด่วน พบสัมพันธ์ “พ่อแม่ลูก” ห่างเหิน

ครอบครัวไทยเสริม “ความอดทน”ด่วน พบสัมพันธ์ “พ่อแม่ลูก” ห่างเหิน กระตุ้นสถาบันครอบครัวฝึกทักษะ “ความอดทน” ให้สูงขึ้น หลังทีมนักวิชาการลงศึกษาสถานการณ์ในพื้นที่จริงพบปัญหาครอบครัวไทยกว่า 2.5 ล้านครอบครัวเข้าขั้นวิกฤติ ทั้งจากปัญหาการหย่าร้างที่เพิ่มสูงมากขึ้น อีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกมีความห่างเหินหนัก ส่งผลให้เด็กที่เผชิญปัญหาดังกล่าวมีความเสี่ยงต่ออบายมุขสูงขึ้น รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรด้วย โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 13 กุมภาพันธ์ 2552 08:00 น. กระตุ้นสถาบันครอบครัวฝึกทักษะ “ความอดทน” ให้สูงขึ้น หลังทีมนักวิชาการลงศึกษาสถานการณ์ในพื้นที่จริงพบปัญหาครอบครัวไทยกว่า 2.5 ล้านครอบครัวเข้าขั้นวิกฤติ
Read More

ไอคิว … ความฉลาดที่เพิ่มพูนได้

ไอคิว … ความฉลาดที่เพิ่มพูนได้ นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ไอคิว (IQ) มาจากคำเต็มว่า Intelligent Quotient คือ ระดับสติปัญญา ซึ่งได้มาจากการวัดโดยแบบทดสอบทางสติปัญญา แล้วแปลผลออกมาเป็นตัวเลข ระดับของไอคิวปกติอยู่ในช่วง 90-110 ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้เฉพาะระดับสติปัญญาในบางด้านของเด็ก ที่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ แต่ไม่ได้เป็นตัวหลักในการบ่งบอกว่าผิดปกติหรือไม่ ต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ ร่วมด้วยเพิ่มเติม ผลที่ได้จากการวัดไอคิว ต้องรู้ในรายละเอียดด้วยว่า ใช้แบบทดสอบใด เป็นแบบทดสอบมาตรฐานหรือไม่ ใครเป็นผู้ทดสอบ ช่วงเวลาที่ทำการทดสอบเด็กมีความพร้อมแค่ไหน
Read More

อีคิว…การพัฒนาสู่วุฒิภาวะทางอารมณ์

อีคิว…การพัฒนาสู่วุฒิภาวะทางอารมณ์ นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น อีคิว (EQ) มาจากคำเต็มว่า Emotional Quotient เมื่อแปลเป็นไทย มีชื่อเรียกหลายแบบ เช่น ความฉลาดทางอารมณ์ เชาว์อารมณ์ หรือวุฒิภาวะทางอารมณ์ อีคิว อาจไม่ใช่เรื่องใหม่นัก แต่เพิ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เหตุผลที่สำคัญอาจเป็นเพราะว่า ไอคิว (IQ) หรือระดับสติปัญญาเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถตอบคำถามในเรื่องการทำให้บุคคลประสบความสำเร็จ หรือมีความสุขในชีวิตได้ แดเนียล โกลแมน (Daniel Goleman,
Read More

RQ – Resilience Quotient

RQ – Resilience Quotient นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น วิกฤติย่อมพลิกเป็นโอกาสได้เสมอ แต่การจะสร้างโอกาสในภาวะวิกฤตได้ จิตใจต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีมาก่อน มิฉะนั้นจะถูกวิกฤตโหมกระหน่ำ ทำร้ายจนหมดแรงกาย หมดพลังใจ อาร์คิว (RQ) ย่อมาจาก Resilience Quotient ซึ่งก็คือ พลังสุขภาพจิต หรือภูมิคุ้มกันทางใจ เป็นสิ่งที่ทำให้คนเราสามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ร้ายๆ ไปได้ โดยมีการฟื้นฟูสภาพอารมณ์และจิตใจได้อย่างรวดเร็ว ไม่จมอยู่กับความทุกข์ มีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ดี สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขอีกครั้ง
Read More

เพื่ออีคิวเด็กและนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

เพื่ออีคิวเด็กและนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข คงไม่ผิดนัก หากจะบอกว่าการมาถึงของความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ (Emotional Quotient) ซึ่งเป็นเทรนด์การเลี้ยงดูเด็กที่ได้รับการเผยแพร่มาจากสื่อต่างประเทศ (ก่อนจะตามมาด้วยMQ, RQ, AQ และอีกมากมายหลายประการนั้น)เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่กระตุ้นให้คุณพ่อ คุณแม่ยุคใหม่หันมาสนใจค้นคว้าหาวิธีพัฒนาศักยภาพลูกในด้านต่าง ๆ เหล่านี้เพิ่มมากขึ้น แทนการสนใจพัฒนาแต่ด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวเช่นในอดีต อย่างไรก็ดี ยังมีสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน นั่นก็คือ หลักธรรมะตามแนวทางของพุทธศาสนา อันได้แก่ พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 สังคหวัตถุ 4 และอริยสัจ
Read More

‘ปรับ 4 เติม 3’ สูตรรับมือวิกฤติ! สร้างสุขให้ชีวิต

“ปรับ 4 เติม 3” สูตรรับมือวิกฤติ! สร้างสุขให้ชีวิต ถ้าถามคุณผู้อ่านว่ารู้จัก IQ EQ และ MQ กันหรือไม่? คงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้จัก แต่ถ้าถามว่ารู้จัก RQ กันหรือเปล่า? คงจะดูไม่คุ้นกันเลยใช่ไหมครับ เพราะไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันมากนัก แต่รู้ไหมครับว่า คำๆ นี้มีความสำคัญมาก ต่อการเอาชนะปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับตัวเอง เพื่อให้รอดพ้นผ่านไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งแน่นอนว่า ปัญหาบางเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ หนักหนา
Read More

หลักธรรมแห่งความฉลาด ๖ ประการ

หลักธรรมแห่งความฉลาด ๖ ประการ(คิว) เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันนี้มีการศึกษาปัจจัยที่ทำให้การดำเนินชีวิตมีการพัฒนาไปสู่ ความสำเร็จ โดยแบ่งเป็นความสามารถด้านต่างๆถึง ๖ ด้าน แต่ผลปรากฏว่ายังไม่สามารถทำให้ ชีวิตสมบูรณ์ได้ ถ้าหากหากเรายังมองชีวิตตามความเป็นจริงไม่ได้ จึงสมควรเพิ่มเข้าไป เป็นข้อที่ ๗ ในความสามารถในแต่ละด้านมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ที่เมื่อย่อแล้วลงท้าย ด้วย Q เช่น IQ EQ MQ AQ SQ PQ และ RQ
Read More