ตลาดการลงทุนเพื่อสังคม (Social Investment Market) คอลัมน์ ส่องคลื่นโลกาภิวัตต์ โดย สฤณี อาชวานันทกุล www.fringer.org ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3953 (3153) คอลัมน์นี้ตอนที่แล้วนำเสนอโมเดล “ธุรกิจเพื่อสังคม” ในฐานะทางเลือกใหม่ในวิธีการช่วยเหลือสังคมและ สิ่งแวดล้อมที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว เพราะเป็นโมเดลที่นำองค์ความรู้ จากโลกธุรกิจ