Tag: Social Intelligence

สร้างพลังในองค์กร

สร้างพลังในองค์กร โดย แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ [5-12-2006] Gross National Happiness หรือ GNH เป็นคำที่ถูกพูดถึงมากในขณะนี้ อาจเป็นเพราะความเจริญแต่เพียงแง่วัตถุอย่างเดียว ไม่ได้ทำให้เรามี ความสุขมากขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งดูจากโลกเราทุกวันนี้แล้วก็น่าจะจริง เพราะยิ่งเจริญทางวัตถุมาก การแข่งขันก็ยิ่งสูง ความเครียดก็สูงตามไปด้วย ดูอย่างอเมริกาที่น่าจะขึ้นชื่อว่ามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่จนมีความเจริญทางวัตถุสูง ที่สุดในโลก แต่มาดูวิถีชีวิตของเขาเราอาจเห็นว่าไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิด ดูจาก อาชีพยอดนิยมคือ จิตแพทย์ และทนายความ ก็น่าจะพอบอกได้ว่าประเทศนี้น่าจะ เครียดกันพอสมควร
Read More

Social Intelligence

Social Intelligence มองมุมใหม่ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย pasu@acc.chula.ac.th กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ท่านผู้อ่านเคยสังเกตไหมครับว่า อารมณ์หรือความรู้สึกจากบุคคลคนหนึ่งสามารถสื่อถึงคนอื่นที่อยู่รอบๆ ได้ ลองสังเกตดูซิครับว่า คนที่เป็นผู้นำบางคนสามารถที่จะปลุกเร้าอารมณ์ของผู้ตามได้อย่างเก่งกาจเพียงใด หรือเมื่อเราดูทีวีที่เป็นเรื่องเศร้า เราก็มักจะเศร้าตาม หรือบ่อยครั้งที่เราเจอคนอารมณ์เสียใส่เรา ก็พลอยทำให้อารมณ์ของเราขุ่นมัวด้วย หรือถ้าเราเจอใครที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เราก็จะพลอยรู้สึกสดชื่นไปด้วย นอกจากนี้ ท่านผู้อ่านลองสังเกตดูนะครับว่า พอถึงตอนเย็นของแต่ละวัน
Read More