SMS Ransomware Tricks Russian Users พบมัลแวร์ที่กำลังแพน่กระจายในรัสเซียซึ่งเป็น Ransomeware ที่ชื่อว่า WORM_RIXOBOT.A โดยอาจติดได้จากการดาวน์โหลด Freeware หรือเข้าไปยังเว็ปไซต์สำหรับผู้ใหญ่บางเว็ป ส่งผลให้ worm ตัวนี้เข้าไปทำการปิดการทำงานบางอย่างบนเครื่องของเหยื่อและในกรณีนี้เองเป็นการล็อคหน้า Desktop และทำให้เหยื่อไม่สมารถเข้าถึง Application ใดๆได้ โดยบน Desktop จะพบข้อความโดยระบุให้เหยื่อต้องทำการสมัครบริการ SMS ราคาแพงจึงจะได้รับรหัสเพื่อทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นเงินประมาณ 360 RUR ( 12