Tag: SMEs

AEC : โพลหอการค้าชี้เอสเอ็มอีร้อยละ 60 ไม่พร้อมลุย AEC

AEC : โพลหอการค้าชี้เอสเอ็มอีร้อยละ 60 ไม่พร้อมลุย AEC ผลสำรวจหอการค้าชี้เอสเอ็มอีไทย กว่า 60% ยังไม่ปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขณะที่ 32% อยู่ระหว่างดำเนินการ มีเพียง 7.3% พร้อมลุยแล้ว แจงเหตุนโยบายหนุนของรัฐยังไม่ชัด และไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับ AEC ชี้ประเด็นเร่งด่วน ต้องลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจผู้ผลิตและผู้ส่งออกระดับเอสเอ็มอีไทย ต่อความพร้อมในการปรับตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Read More

AEC : SMEs ก้าวทัน AEC

AEC : SMEs ก้าวทัน AEC โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ฉายภาพไทยอยู่ตรงไหนใน “อาเซียน” ช่วงหลายปีมานี้ ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนมักจะพูดกันว่าประเทศไทยมีพลเมือง 67 ล้านคน แต่ล่าสุด ผลการสำรวจของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุอย่างไม่เป็นทางการออกมาแล้วว่า มีแค่ 64 ล้านคนเท่านั้น (อีก 3 ล้านคนเป็นแรงงานต่างชาติ) อีกทั้งโครงสร้างสังคมของบ้านเราเปลี่ยนแปลงไป เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบเดียวกับประเทศญี่ปุ่นแล้ว ซึ่งประเด็นนี้ ถ้ามองอย่างผิวเผินอาจจะไม่เห็นอะไร แต่ในความเป็นจริงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ
Read More

AEC : เอสเอ็มอีญี่ปุ่นสนใจไทยเป็นฐานลงทุนอาเซียน

AEC : เอสเอ็มอีญี่ปุ่นสนใจไทยเป็นฐานลงทุนอาเซียน ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนายเอเค ซูซูกิ ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ (Eikei Suzuki Governor of Mie Prefecture) ประเทศญี่ปุ่นเข้าพบว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะแจ้งให้กระทรวงอุตสาหกรรมทราบว่ามีนโยบายที่จะส่งเสริมนักธุรกิจมิเอะเข้ามาลงทุนในอาเซียนมากขึ้น โดยต้องการใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนในอาเซียนและเข้ามาตั้งหน่วย ASEAN Business Support Desk ในกรุงเทพฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนข้อมูลอาเซียนให้นักธุรกิจจากมิเอะ ซึ่ง โดยนักธุรกิจมิเอะส่วนใหญ่เป็นเอสเอ็มอีที่รับช่วงการผลิตต่อจากผู้ประกอบการรายใหญ่ และที่ผ่านมาจังหวัดมิเอะได้สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตให้กับเอสเอ็มอีเพื่อพัฒนาวัสดุชั้นสูงและเซลส์เชื้อเพลิง ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์
Read More

AEC : SMEs ไทยภายใต้การเข้าสู่ AEC

AEC : SMEs ไทยภายใต้การเข้าสู่’AEC’ ตอน 1 โดย … ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) Chodechai.energyfact@gmail.com ผมคิดว่า การพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืนในอนาคตนั้น รัฐบาลจำเป็นต้องให้ความสำคัญมากกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ให้แข่งขันกับนานาอารยะประเทศได้ ผมได้ลองหาข้อมูลเกี่ยวกับ SMEs ไทยที่เชื่อว่า หลายท่านผู้อ่านอาจจะยังไม่ทราบและเป็นข้อมูล SMEs ที่น่าสนใจครับ
Read More

ทำอย่างไรให้ SMEs กู้เงินจากสถาบันการเงินได้

SMEs : ทำอย่างไรให้ SMEs กู้เงินจากสถาบันการเงินได้ ด้วยคำถามยอดฮิตที่สถาบันพัฒนา SMEs ได้รับจากผู้ประกอบการ SMEs ตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เป็นคำถาม ที่ว่า “ทำอย่างไรจึงจะกู้เงินจากสถาบันการเงินได้?” จึงขอถือโอกาสเปิดตัวคอลัมน์นี้ ด้วยการนำข้อสรุปที่ได้จากเวทีเสวนากลุ่มย่อยเรื่องดังกล่าว ซึ่งสถาบันพัฒนา SMEs จัดขึ้นเมื่อ 18 เมษายน 2544 มานำเสนอเพื่อประโยชน์แก่ SMEs โดยทั่วกัน โดยจะขอนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการเตรียมพร้อมของ
Read More

10 คุณสมบัติของผู้ที่คิดจะเป็นผู้ประกอบการ SMEs

SMEs : 10 คุณสมบัติของผู้ที่คิดจะเป็นผู้ประกอบการ SMEs ทำอย่างไรให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ฟังดูเหมือนง่าย แต่เอาเข้าจริงในผู้ประกอบการ 100 คนจะมีสักกี่คนที่สามารถนำพาธุรกิจเดินมาถึงจุดที่เรียกว่า “ความสำเร็จ” เพราะทุกวันนี้ตลาดของผู้ประกอบการไม่ได้อยู่เฉพาะในประเทศเท่านั้น หากแต่ต้องคิดไกลไปถึงว่าจะสามารถสร้างมาตรฐานสินค้าตัวเองสู่ตลาดโลกได้อย่างไร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จในธุรกิจไว้อย่างน่าสนใจ 10 ประการคือ 1.กระหายในความสำเร็จ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจ เพราะหากไม่มีความต้องการในข้อนนี้ก็จะไม่มีพลังผลักดันให้ผู้ประกอบการลุกขึ้นมาดำเนินการให้บรรลุไปตามเป้าหมายได้เลย 2.ชอบเสี่ยง เป็นที่รู้กันดีว่า “ธุรกิจ” กับ “ความเสี่ยง” เป็นของคู่กัน ดังนั้นการจะตัดสินใจทำอะไรก็แล้วแต่ ควรอยู่บนพื้นฐานความเสี่ยงให้น้อยที่สุด
Read More

ความรู้ด้านสินเชื่อ ? ……………….หากต้องการกู้ SMEs ควรต้องรู้และเข้าใจ

SMEs : ความรู้ด้านสินเชื่อ ? ……………….หากต้องการกู้ SMEs ควรต้องรู้และเข้าใจ คุณรู้ไหมว่า …. ธนาคารคิดอย่างไรกับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการด้านสินเชื่อ ต้องควบคุมและกำหนดวงเงิน เพราะว่า ….. เป็นการบริหารและควบคุมด้านสินเชื่อให้เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของลูกค้า เป็นการสร้างความมั่นใจว่า ลูกค้าจะสามารถชำระหนี้คืนได้ เป็นการคัดเลือกธุรกิจที่ธนาคารเห็นว่าน่าสนใจและมีแนวโน้มที่ดี จะให้สินเชื่อดีหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะพิจารณาจาก …. ความสำคัญของลูกค้า เช่น เป็นรายเล็ก หรือรายใหญ่ และมีประวัติอย่างไร ลักษณะการประกอบธุรกิจ เช่น เป็นมืออาชีพหรือไม่
Read More

เคล็ดลับสู่ SMEs : ทำอย่างไรให้ธุรกิจรอด

เคล็ดลับสู่ SMEs : ทำอย่างไรให้ธุรกิจรอด ธุรกิจใหม่ มักไม่รอดเกิน 2 ปีแรกที่จัดตั้ง ไม่ว่าจะล้มเพราะ ทำไป ทำไป มองไม่เห็นกำไร หรือเพราะผู้ประกอบการเกิด “ถอดใจ” ไปเสียก่อน ทำธุรกิจใหม่ ถอดด้าม จะว่า ง่าย ก็ง่าย จะว่ายาก ก็ยาก ความล้มเหลว หรือการตัดสินใจพลาดพลั้ง เป็นเรื่องปกติมาก ๆ บางที ผู้ประกอบการใจเสาะบางท่าน
Read More

กลยุทธ์ SMEs ไทยอยู่อย่างไรให้รอด

กลยุทธ์ SMEs ไทยอยู่อย่างไรให้รอด สถานการณ์การแข่งขันท่ามกลางการเมืองและเศรษฐกิจไม่นิ่งอย่างนี้ ต้องฝึกจัดการแบบต่อยอด ดูไปแล้วก็คือทฤษฎีระบบธรรมดา แต่เนื้อหานั้นเป็นเรื่องของการบูรณาการทฤษฎีระบบของ เดวิด อีสตัน กับ ทฤษฎี การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน Competitive Advantage ของ ไมเคิล อี พอตเตอร์ เข้าด้วยกัน ผมเชื่อว่า แต่ละคนก็มีแนวคิดมีแนวทางหลากหลาย ทฤษฎีเด็ดๆหาได้ไม่ยาก แต่ที่ยากกว่า คือได้มาแล้วจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และเข้ากับแนวทางของเราได้ยังไง ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ โลกที่แคบลงแค่ปลายนิ้วคลิกเมาส์คอมพิวเตอร์ (Globalization) ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
Read More

เปิดคัมภีร์เริ่มต้นเป็น SMEs เขียนแผนธุรกิจแนวพอเพียง

เปิดคัมภีร์เริ่มต้นเป็น SMEs เขียนแผนธุรกิจแนวพอเพียง กล่าวกันว่า การทำธุรกิจ สิ่งยากที่สุด คือ การเริ่มต้น หลายต่อหลายคน มีความฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นจากจุดใด ประเด็นดังกล่าว จึงมีการบรรยาย แนะนำวิธีการ สำหรับคนมีฝันอยากก้าวเป็น SMEs ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น อาจารย์หัวหน้าภาควิชาการตลาดและบริหารธุรกิจและกรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บรรยายพิเศษ เรื่อง “ครบเครื่อง SMEs” ให้แก่ศิษย์เก่าและปัจจุบัน ที่สนใจจะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ว่า ต้องมีแผนธุรกิจ โดยในแผน
Read More