Tag: SME

AEC : SMEs ไทยภายใต้การเข้าสู่ AEC

AEC : SMEs ไทยภายใต้การเข้าสู่’AEC’ ตอน 1 โดย … ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) Chodechai.energyfact@gmail.com ผมคิดว่า การพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืนในอนาคตนั้น รัฐบาลจำเป็นต้องให้ความสำคัญมากกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ให้แข่งขันกับนานาอารยะประเทศได้ ผมได้ลองหาข้อมูลเกี่ยวกับ SMEs ไทยที่เชื่อว่า หลายท่านผู้อ่านอาจจะยังไม่ทราบและเป็นข้อมูล SMEs ที่น่าสนใจครับ
Read More

Entrepreneur ไม่ใช่ SME

Entrepreneur ไม่ใช่ SME หลังวิกฤติเศรษฐกิจ รัฐบาลกระหน่ำส่งเสริม SME กันอย่างเอิกเกริก บริษัทขนาดเล็กหลายแห่งแจ้งเกิดด้วยโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของรัฐบาล หลายแห่งก็อยู่รอดเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ แต่หลายแห่งก็ล้มหายตายจากไป วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ ก็เพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ เหมือนเม็ดทรายเล็กๆ ที่เป็นฐานอันแข็งแกร่งให้กับหินก้อนใหญ่ๆ ที่วางอยู่ข้างบน แม้จะเกิดการสั่นคลอน หินก้อนใหญ่อาจจะล้มกลิ้งไม่เป็นท่า แต่เม็ดทรายที่เป็นฐานอยู่บนพื้นทราย ก็ยังสามารถดำรงอยู่ได้ เศรษฐกิจประเทศจะได้มีความมั่นคง เป็นการลดความเสี่ยงอย่างหนึ่ง ขณะเดียวกัน เอสเอ็มอี เองก็ต้องอาศัยบริษัทใหญ่เป็นตลาดด้วยเช่นกัน เพราะมีงบประมาณหลายอย่างที่มีแต่องค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นที่จ่ายได้ เช่นงบโฆษณาในสื่อหลักๆ ทั้งหลาย งบฝึกอบรมสำหรับหลักสูตรดีๆ
Read More

จุดแข็งของธุรกิจเล็ก ที่ธุรกิจใหญ่ ‘ทำไม่ได้’

จุดแข็งของธุรกิจเล็ก ที่ธุรกิจใหญ่ “ทำไม่ได้” ถ้ามองเพียงผิวเผิน หรือ มองเพียงไม่กี่มิติ หลายๆ ท่านก็อาจจะคิดว่า ธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้ทีมงานเพียงไม่กี่คน น่าจะถูกธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่า กลืนกินไปหมด ใช่ครับ สำหรับธุรกิจที่ไม่มีนวัตกรรม หรือไม่มีความแตกต่าง แค่ซื้อมาขายไปธรรมดาๆ ต้นทุนในการซื้อย่อมสูงกว่า ธุรกิจขนาดใหญ่ที่ซื้อเป็นจำนวนมากในราคาที่ต่ำกว่า อย่างเช่นร้านโชห่วยทั่วๆ ไปที่ล้มหายตายจากไปเป็นจำนวนมาก แต่ถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีนวัตกรรม ทั้งนวัตกรรมในเรื่องสินค้า-บริการ การตลาด และการขาย ที่ไม่ใช่แค่ซื้อมา-ขายไป ธุรกิจขนาดเล็กกลับมีความได้เปรียบและสามารถเปลี่ยนจุดอ่อนทั่วๆ ไปของธุรกิจขนาดเล็กให้กลายเป็นจุดแข็งที่ธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจแบบข้ามชาติไม่อาจเลียนแบบได้ หรือ
Read More