Tag: sleep apnea

วิธีรักษาโรคนอนกรนชนิดรุนแรง (OSA)

วิธีรักษาโรคนอนกรนชนิดรุนแรง (OSA) โรคนอนกรนชนิดรุนแรงหรือ OSA สามารถรักษาได้ โรค OSA หรือโรคนอนกรนขนิดที่มีการหยุดหายใจร่วมด้วยนี้สามารถรักษาได้ ข้อบ่งชี้ในการรักษา จะพิจารณาจากระดับความรุนแรงที่ทดสอบได้เป็นสำคัญ โดยประเมินจากจำนวนครั้งที่หยุดหายใจใน 1 ชั่วโมง โดยจะนับว่ามีความรุนแรงมากเมื่อมีการหยุดหายใจ > 30 ครั้งต่อชั่วโมง ในกรณีนี้ผู้ป่วยควรได้รับการรักษา สำหรับผู้ที่มีการหยุดหายใจแพทย์จะพิจารณาให้การรักษาเมื่อผู้ป่วยมีอาการ เช่น ง่วงนอนมาก ปวดศีรษะหลังตื่นนอน ความจำถดถอย ฯลฯ หรือเมื่อตรวจพบว่า มีภาวะแทรกซ้อน ทางระบบหัวใจ และหลอดเลือดร่วมด้วยแล้ว
Read More

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep apnea)…กับปัญหาโรคหัวใจ

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep apnea)…กับปัญหาโรคหัวใจ ใครจะเชื่อว่าการนอนจะมีผลต่อสุขภาพใจของคนเราเช่นนี้ (หมายถึงหัวใจของเราจริงๆ ไม่ใช่จิตใจ) การนอนที่ว่านี้คือ การนอนหลับแบบผิดปกติ ทางการแพทย์เรียกว่า “Sleep apnea” หรือการหยุดหายใจขณะหลับ ลักษณะของการหลับที่ว่านี้พบได้มากในคนอ้วน (อีกข้อที่ไม่ดีของความอ้วน!) ภาวะที่คนหยุดหายใจขณะหลับนี้จะทำให้เกิดมีความดันโลหิตสูง มักเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะในช่องทางเดินลมหายใจ คนกลุ่มนี้จะอ้วน คอสั้น คางสั้น จริงๆ แล้วคนที่พาคนไข้มาหาหมอนั้นไม่ใช่ตัวคนไข้เอง แต่มักจะเป็นคู่ชีวิตที่มีสุขภาพกายและใจ (อันนี้หมายถึงจิตใจ) ที่เสียมานาน เพราะไม่ได้นอนหลับอย่างเป็นปกติสุข จากการที่คนข้างเคียงกรนสนั่นหวั่นไหวอยู่ตลอด และมีหายใจขัดๆ หรือหยุดหายใจเป็นช่วงๆ
Read More

oral appliance เพื่อผู้ป่วยหยุดหายใจขณะนอนหลับ

oral appliance เพื่อผู้ป่วยหยุดหายใจขณะนอนหลับ oral appliance คือคำตอบของคุณใช่หรือไม่? oral appliance นั้นเป็นอุปกรณ์การรักษาที่ได้ผลสำหรับผู้ป่วย OSA ตั้งแต่ระดับเบาถึงปานกลาง ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ หรือ โรคOSA นั้น มีลักษณะที่เพดานปากด้านในค่อยๆหย่อนลงมาปิดช่องหลอดลม ทำให้ผู้ป่วยหายใจติดขัดหรือหยุดหายใจไปชั่วขณะ จนในที่สุดร่างกายจะทำการตอบสนองด้วยการตื่นขึ้นมา เพื่อทำการหายใจเข้าไปใหม่ และจะเวียนไปตลอดทั้งคืน ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในเลือดลดลง และทำให้นอนหลับไม่สนิท ระดับความรุนแรงของโรค OSA สามารถวัดจากค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งที่หยุดหายใจขณะนอนหลับต่อหนึ่งชั่วโมง ซึ่งหากมีการหยุดหายใจ หรือหายใจติดขัดขณะนอนหลับมากกว่า 5
Read More

โรคหยุดหายใจขณะหลับที่เราควรรู้

โรคหยุดหายใจขณะหลับ ( SLEEP APNEA ) โรคหยุดหายใจขณะหลับ ( SLEEP APNEA ) กลไกที่ทำให้เรานอนหลับและตื่น ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการนอนได้ตั้ง สมมุติฐาน ว่า ในสมองมีกลไกอยู่สองอย่างที่ทำให้เราง่วงนอน และทำให้ เราตื่น กลไกชนิดแรกเป็นขบวนการ ทางสรีรวิทยา ซึ่งกระตุ้นให้เราเกิด ความรู้สึก ง่วงนอน การที่คนทั่วไปจะตื่นได้ตลอด 16 ชม. จะต้องใช้ เวลานอน อย่างน้อย
Read More

โรคหยุดหายใจตอนนอนคืออะไร (Sleep Apnea)

โรคหยุดหายใจตอนนอนคืออะไร (Sleep Apnea) เรื่องของการนอนหลับนั้นมีความผิดปกติได้หลายๆ รูปแบบ เช่น บางคนนอนหลับมากไป บางคนก็นอนไม่หลับ ที่แน่ๆ คือใครก็ตามที่ชื่นชมตัวเองว่าตาแข็ง ไม่ต้องนอนเป็นเวลา 2 หรือ 3 วัน แล้วเที่ยวผับเที่ยวคลับได้จนสว่างคาตานั้น ล้วนหลอกตัวเองทั้งสิ้น เพราะการนอนหลับเป็นสิ่งที่จำเป็นการต่อชีวิตอยู่รอดต่อไป โดยแต่ละคนอาจมีความต้องการการนอนหลับไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สภาพอารมณ์ในขณะนั้น  ในช่วงที่คนเรานอนหลับรวดไปทั้งคืนนั้นจะมีรูปแบบของการนอนหลับใหญ่ๆ 2 แบบ โดยจะมีความแตกต่างกันตรงความลึก หรือการสนิทของการนอนหลับ รวมทั้งการเคลื่อนไหวของตา
Read More