เหตุผลที่ทำให้เว็บงาม ๆ ต้องตกอันดับ Search Engine ช่วง 2 – 3 เดือนที่ผ่านมาผมได้ทดลองค้นหาเว็บไซต์โดยใช้ Keyword หลากหลายประเภท แต่การค้นหาเว็บของเว็บต่าง ๆ ไปจากเดิม จากที่เคยคลิ๊กผลค้นหาใน 2- 3 หน้าแรก ผมทดลองคลิ๊กผลค้นหาในหน้า 10 ขึ้นไปดู ก็ได้พบเว็บไซตฺ์มากมายที่ออกแบบมาได้อย่างสวยงามน่าดู แต่กลับต้องอยู่ในหน้าหลัง ๆ ของผลการค้นหาใน Seach Engine