Scleroderma (โรคหนังแข็ง) • คุณภาพชีวิต โรคเรื้อรังที่ยังไม่ทราบสาเหตุ เป็นโรคเรื้อรังไม่ทราบสาเหตุ อาการของโรคมีได้หลายแบบขึ้นกับความรุนแรงของโรค โดยมีลักษณะที่สำคัญคือ มีสะสมของพังผืด collagen ที่ผนังหลอดเลือด อวัยวะภายในร่างกาย มีการแข็งและหนาตัวของผิวหนังการแข็งตัวของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงผิวหนัง อวัยวะภายใน เช่น หลอดอาหาร ปอด หัวใจ และไต ทำให้เกิดอาการที่ระบบนั้น อาการ 1.อาการทางผิวหนัง ผิวหนังจะสีดำ กำมือไม่ได้ มือจะขาวหรือซีดซึ่งเกิดจากเส้นเลือดหดตัว ต่อมาจะมีสีม่วงหรือคล้ำ ้เนื่องจากผิวหนังขาดออกซิเจน หลังจากนั้นผิวหนังจะมีสีแดงเนื่องจากเลือดจะไหลไปเลี้ยงเพิ่มขึ้น