ROI ที่วัดไม่ได้ โดย แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ [8-5-2007] ในแง่ “การลงทุน” สำหรับนักธุรกิจ นักการตลาดแล้วคงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าผลตอบแทนที่ได้ โดยเฉพาะ ROI หรือ Return on Investment ที่เราวัดกันในแง่กำไรจากเงินลงทุน แต่โลกทุกวันนี่ทำท่าจะเปลี่ยนขั้วไปสู่การวัด ROI ที่หมายถึง Return on Intangible กันเสียแล้ว ROI ในความหมายนี้น่าจะดูกันที่ผลตอบแทนที่จับต้องไม่ได้ หรือ