เก็บตกแนวคิดจัดการของ Robert Kaplan มองมุมใหม่ : ผศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2547 กูรูผู้รู้ด้านการจัดการที่สำคัญคนหนึ่งของโลก มาเยือนไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คือ Robert Kaplan จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาแนวคิด ของกลยุทธ์การจัดการ ที่ให้น้ำหนัก กับการประเมินผลงาน หรือ Balanced Scorecard ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน นับว่า