สร้างทัศนคติในการทำงานแบบ P-R-O-A-C-T-I-V-E ได้อย่างไร คุณเข้าใจความหมายของคำว่า “ Proactive ” มากน้อยแค่ไหน พบว่าการทำงานแบบ “ Proactive ” นั้นถือว่าเป็นลักษณะของคนที่ทำงานในเชิงรุก ซึ่งเป็นการทำงานของคนที่ชอบคิดวางแผนงานของตนไว้ล่วงหน้าก่อนเสมอ รวมถึงการคิดถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นก่อน แบบชนิดที่ว่า “ วัวหายแล้วล้อมคอก ” ซึ่งตรงกันข้ามกับการทำงานแบบ Reactive ที่ทำงานเชิงรับ โดยทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จไปวัน ๆ เท่านั้น ไม่ใส่ใจที่จะต้องวางแผนการทำงานและไม่สนใจที่จะคิดถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นไว้ก่อนเลย มีหลายครั้งที่คนที่มีนิสัยทำงานแบบ Proactive