หลักในการทำ Presentation ให้น่าติดตาม สำหรับงานบุคคลนั้น ส่วนหนึ่งที่ต้องสัมผัสคือการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน และการพัฒนาบุคลากร ในด้านต่าง ๆ การเป็นวิทยากรที่ดีจะต้องมีการนำเสนอที่น่าสนใจ วิทยากรส่วนใหญ่เลือกที่จะทำ presentation ด้วยเครื่องมือ ยอดฮิตอย่าง PowerPoint ซึ่งอาจเป็นเรื่องสบาย ๆ ของใครหลายคน แต่ก็เป็นเรื่องยากมากของใครอีกหลายคน ที่จะทำอย่างไรให้สไลด์นั้นดูดี มีเสน่ห์ ชวนให้ติดตามจนจบ การทำ presentation นั้นมีหลักที่ทำตามได้ง่าย ๆ ดังต่อไปนี้