ปูพรมพื้นที่เสี่ยง! ป้องกันโปลิโอ • คุณภาพชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันลูกหลาน…ร่างกายแข็งแรง “โปลิโอ” เดิมเรียกว่า “โรคไขสันหลังอักเสบ” เกิดจากเชื้อไวรัสโปลิโออาศัยอยู่ในเฉพาะลำไส้ของคนเท่านั้น เป็นโรคที่ทำให้เกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อแขน-ขา นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า ประเทศไทยมีการระบาดของโรคโปลิโอครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2495 มีรายงานผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ถึง 394 ราย และหลังจากนั้นก็มีการระบาดติดต่อกันมาเกือบทุกปี โดยพบว่ามีผู้ป่วยทั่วประเทศปีละประมาณ 1,000 คน