หลายคนคงคิดว่า "การหาเงิน" คือ "การหางาน" (ประจำทำ) สมัครงานตามบริษัท, ห้างหุ้นส่วน, ห้างร้าน, รับจ้าง เป็นต้น ซึ่งรายได้ล้วนขึ้นอยู่กับลักษณะงานว่าก่อเกิดรายได้ให้กับผู้จ้างมากน้อยแค่ไหน การสมัครงานยิ่งเป็นบริษัทใหญ่ และค่าจ้างสูงก็ต้องมีวุฒิการศึกษาที่สูงตามไปด้วย แล้วถ้าจบป.4 ล่ะ หรือจบมัธยมต้น-ปลาย ล่ะ จะได้ค่าจ้างถึง 1 หมื่นต่อเดือนหรือเปล่า จะพอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นมั้ย หรือจะจ้างเราหรือเปล่า