Tag: Osteoporosis

หญิงหมดประจำเดือน ระวัง!!โรคกระดูกพรุน

หญิงหมดประจำเดือน ระวัง!!โรคกระดูกพรุน • คุณภาพชีวิต แนะออกกำลังกาย ทานอาหารครบ 5 หมู่ช่วยได้ โรคกระดูกพรุน คือ โรคที่ความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดน้อยลงเรื่อยๆ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะโครงสร้างของกระดูก ซึ่งมีผลทำให้กระดูกไม่สามารถจะรับน้ำหนักหรือแรงกดดันได้ตามปกติ ทำให้เกิดอาการกระดูกหักตามมา นอกจากจะเรียกโรคกระดูกพรุน อาจเรียก โรคกระดูกบาง โรคกระดูกผุ ก็ได้ ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน 1. ปัจจัยทางพันธุกรรมและครอบครัว จากสถิติพบว่า บุคคลต่อไปนี้มีโอกาสที่จะมีกระดูกพรุนมากกว่า – คนเชื้อชาติเอเชียมีมากกว่าทางยุโรป – หญิงที่มีประจำเดือนหมดเร็ว
Read More

ชี้คนเอเชียขาดแคลเซียม เสี่ยงกระดูกพรุน

ชี้คนเอเชียขาดแคลเซียม เสี่ยงกระดูกพรุน • คุณภาพชีวิต แนะออกกำลังกาย กินอาหารที่มีแคลเซียมเพื่อรักษากระดูก ในวันโรคกระดูกพรุนสากล คือวันที่ 20 ตุลาคมของทุกปี เราขอเรียกร้องให้ท่านดูแลสุขภาพกระดูก เนื่องจากอัตราการเกิดของโรคกระดูกพรุนยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การแตกร้าวของกระดูกเนื่องมาจากโรคกระดูกพรุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในไม่กี่ปีที่ผ่านมา คาดกันว่าผู้หญิง 1 ใน 3 และผู้ชาย 1 ใน 5 ที่อายุเกิน 50 ปี จะมีอาการกระดูกร้าวเนื่องจากภาวะกระดูกบาง ปัจจุบันในยุโรปความพิการสาเหตุเกิดจากโรคกระดูกพรุนมีมากกว่าโรคมะเร็งเสียอีก อายุขัยที่เพิ่มขึ้นของเราเองเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคกระดูกพรุน แต่ในหลายๆกรณีโรคกระดูกพรุนสามารถป้องกันและชะลอได้
Read More