ผู้ป่วยเบาหวานเสี่ยงเป็นโรคในช่องปาก • คุณภาพชีวิต แนะต้องตรวจสุขภาพ สังเกตสภาพเหงือกและเนื้อเยื่อในปาก หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าโรคเบาหวานเป็นโรคหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคในช่องปาก โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองที่ควบคุมระดับน้ำตาล ในเลือดได้ไม่ดี โดยโรคในช่องปากที่พบได้บ่อยๆ ได้แก่โรคปริทันต์ซึ่งจะเกิดได้ง่ายและ รุนแรงกว่าปกติ นอกจากนี้ยังมีโรคปากแห้ง (xerostomia) ร่วมกับมีอาการปวดแสบร้อนในช่องปาก โรคเชื้อราในช่องปากทำให้การรับรสอาหารไม่ดี แผลที่เกิดขึ้นในช่องปาก จะหายช้า ทำให้เกิดการติดเชื้อมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานจะเกิด โรคฟันผุได้ง่ายและมากกว่าคนปกติ เกิดจากการมีน้ำตาลในน้ำลายมากขึ้น ปากแห้ง และอัตราการไหลของน้ำลายลดลง เพราะฉะนั้น ผู้ป่วยเบาหวานทุกคนจึงจำเป็นจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพ ช่องปากทุกครั้งเมื่อมาตรวจเบาหวานตามแพทย์นัด โดยมีการดูสภาพเหงือกและเนื้อเยื่อช่องปาก