Option Management ขุมพลังสร้างสรรค์องค์กร กระแสโลกาภิวัตน์ได้ผลักดันให้ “ความสร้างสรรค์” เพิ่มมูลค่าของตัวมันเองมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่เว้นแม้กระทั่งในโลกของธุรกิจ และอุตสาหกรรม Productivity อาจช่วยสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ และผู้บริโภค แต่หัวใจสำคัญของ Creativity คือ การเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งช่วยสร้างองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมกับความมั่งคั่งในอนาคต ที่ญี่ปุ่น ประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่อง Productivity อันดับหนึ่งของโลก กำลังมีแนวคิดในการบริหารงานรูปแบบใหม่เกิดขึ้น เพราะธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นต้องการเพิ่มเติมคำว่า Creativity นอกเหนือจาก Productivity ที่มีอยู่แล้ว Productivity