Tag: Obesity

นอนกรนทำไงดี ?

นอนกรนทำไงดี ? • คุณภาพชีวิต แนะเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวัน เกริ่นไว้แต่แรกว่า “การนอนกรน” แม้ไม่ได้ทำให้เกิดความสูญเสียแก่ใคร แต่ก็เป็นหนึ่งในอาการที่หลายคนร้องยี้ หากต้องเป็นเพื่อนร่วมห้อง เชื่อว่าคงไม่มีใครอยากนอนกรน ให้เป็นที่รังเกียจรังงอนหรอก แต่จะทำอย่างไรเพื่อรักษาให้หาย วันนี้มีวิธีรักษาอาการนอนกรนแบบง่ายๆ มาฝาก เพียงแค่คุณยอมเปลี่ยนแปลงกิจกรรมบางอย่างในชีวิตประจำวันเพียงเล็กน้อย ดังนี้ 1. ลดน้ำหนักหากคุณคิดว่าคุณมีน้ำ้หนักที่มากเกินไป 2. เลิกสูบบุหรี่ 3. นอนตะแคงข้าง แทนการนอนหงาย 4. ลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ และ ยาต่างๆ
Read More

ผลวิจัยชี้เด็ก กทม.เสี่ยง “อ้วน” เกือบครึ่ง

ผลวิจัยชี้เด็ก กทม.เสี่ยง “อ้วน” เกือบครึ่ง • คุณภาพชีวิต • เรื่องเด่น ผู้ชาย-ลูกโทนถูกตามใจรับสารอาหารเกินควร น.ส.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ นิสิตปริญญาเอกแห่งวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 7 เปิดเผยถึงผลวิจัย “ภาวะโภชนาการเกิน หรือ ภาวะอ้วน” ว่า ภาวะดังกล่าวเป็นภัยเงียบที่แอบแฝงในความจ้ำม่ำของเด็กเกือบทุกสังคมทั่วโลก โดยงานวิจัยนี้ได้ศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อภาวะโภชนาการเกิน และแสวงหาแนวทางควบคุมภาวะโภชนาการเกินของเด็กวัยเรียนอายุ 9-12 ปี ในกรุงเทพมหานคร
Read More

เผย 3 อ.วิธีง่ายๆ ป้องกันโรคอ้วน

เผย 3 อ.วิธีง่ายๆ ป้องกันโรคอ้วน • คุณภาพชีวิต ชี้! กินยา-ทำทรีตเมนท์ไร้ประโยชน์ ภาพยนตร์โฆษณาที่เอาคนอ้วนมาเป็น พรีเซ็นเตอร์กับมือที่พยายามปัดข้าวขาหมูที่ตักขึ้นมาใส่ปาก เป็นหนึ่งในโครงการรณรงค์ให้คนไทยไร้พุง พร้อมกับนำเสนอวิธีป้องกันโรคอ้วนง่ายๆ แบบกรมอนามัยที่เรียกกันว่า “3 อ” ได้แก่ อาหาร โดยลดอาหารหวาน มัน เค็ม กินผัก ผลไม้ให้มาก ออกกำลังกาย เพื่อเผาผลาญเอาไขมันที่สะสมในร่างกายออกไป อารมณ์ ที่ต้องทำการปรุงแต่งจิต เพื่อเกิดสติมุ่งมั่นในการควบคุมอาหาร และ
Read More

“โรคอ้วน” ภัยคุกคามคนไทย

“โรคอ้วน” ภัยคุกคามคนไทย • คุณภาพชีวิต พบมีแนวโน้มเพิ่ม 7% หวังรณรงค์ช่วยห่างไกลโรค “โรคอ้วน” ถือเป็นภัยคุกคามที่กำลังระบาดในกลุ่มคนไทย โดยวัดจากอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมาหลายฝ่ายได้ร่วมมือกันเพื่อสร้างความตระหนักถึงภัยจากโรคอ้วน ล่าสุดชมรมโรคอ้วนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักอนามัย สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว และสำนักงานสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนจากบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จัดงาน “มหกรรมคนไทยห่างไกลโรคอ้วน” เพื่อรณรงค์ให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น รวมทั้งลดอัตราความสูญเสียทางเศรษฐกิจในระยะยาว อันสืบเนื่องมาจากคนไทยมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอ้วนมากขึ้น และก่อให้เกิดโรคร้ายตามมาอีกมากมาย ทั้งโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันสูง
Read More

เตือน! พุงยิ่งใหญ่…ยิ่งตายเร็ว

เตือน! พุงยิ่งใหญ่…ยิ่งตายเร็ว • คุณภาพชีวิต • เรื่องเด่น เสี่ยงโรคหัวใจ เบาหวาน อัมพฤกษ์ และอัมพาต เดินหน้าออกสื่อรณรงค์กันอยู่เป็นประจำ สำหรับเรื่องของภาวะ “อ้วนลงพุง” ที่พบได้มากที่สุดในชีวิตคนเมือง เพราะเนื่องด้วยปัจจัยต่างๆ ที่รายล้อม ไม่ว่าจะเป็นภาวะกดดันและเร่งรีบจากการทำงาน จนทำให้มีเวลาดูแลและเอาใจใส่ตัวเองน้อยลง ปัญหาการอ้วนลงพุง จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัว ยิ่งไปกว่านั้นมันยังเป็นมหันตภัยร้ายที่เข้าใกล้ชีวิตของคนเรามากขึ้นไปทุกขณะ ในนามของ เครือข่ายคนไทยไร้พุง ภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานคร จึงออกมารณรงค์ให้คนไทยรู้จักวิธีการดูแลตัวเองให้พ้นจากภาวะอ้วนลงพุง ในงาน Bangkok Health
Read More