“ภูมิแพ้จมูกในเด็ก” ป้องกันได้!! • คุณภาพชีวิต แนะดูแลสิ่งแวดล้อมให้สะอาด-ปลอดภัย ฮัด…เช้ย!! ทำไมนะคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ ถึงมักจะจามบ่อยๆ …การจามเป็นหนึ่งในอาการโรคภูมิแพ้ชนิดที่เรียกกันว่า โรคภูมิแพ้จมูก (Allergic Rhinitis) หรือว่า “แพ้อากาศ” นั่นเอง เป็นโรคที่พบบ่อยในประเทศไทย โดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น มากกว่า 80% ของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ มีอาการก่อนอายุ 20 ปี แต่ก็สามารถพบได้ในคนทุกวัย โรคภูมิแพ้จมูกนี้มีอาการเรื้อรัง สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ป่วย และอาจเกิดโรคแทรกซ้อน ต่างๆ