“Happy Kid Money Camp” ยุทธการติดอาวุธความฉลาดทางการเงินให้กับเยาวชนของชาติ มีเรื่องเงินๆ ทองๆ แง่มุมไหนบ้างที่เด็กๆ ต้องรู้ ด้วยสังคมปัจจุบันเป็นสังคมบริโภคนิยม สิ่งล่อตาล่อใจสิ่งเย้ายวนที่แวดล้อมเด็กไทยวันนี้มีมากขึ้นทุกวัน หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจจึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินอันแข็งแกร่งให้กับเยาวชนไทย โดยได้เครือซิเมนต์ไทย (SCG) เป็นผู้สนับสนุนหลักโครงการแคมป์เศรษฐีตัวนิด “ฉลาดคิด.ฉลาดสุข” หรือ “Happy Kid Money Camp” ที่จัดขึ้นเมื่อ 20-21 มิถุนายนที่ผ่านมา “วีนัส อัศวสิทธิถาวร” ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร เครือซิเมนต์ไทย