รุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรม ‘ไมซ์’ ได้ไม่ยาก Post Today – หลายคนคงพอจะได้ยินคำว่า ไมซ์ (MICE) ผ่านสื่อต่างๆ มาบ้าง (ซึ่งแน่นอนว่า ไม่ใช่ไมซ์ที่แปลว่าหนู) และหลายคนทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมไมซ์แต่ไม่รู้ตัว นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายคนที่รู้จักแต่ยังไม่เข้าใจอุตสาหกรรมไมซ์ดีพอ ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมซึ่งสามารถทำรายได้ให้กับประเทศอย่างมาก… ดังนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักไมซ์ให้มากขึ้น ไมซ์ (MICE) ถือเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 4 ประเภท อันได้แก่ Meetings (การประชุม สัมมนา), Incentives (การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล),