สัตวแพทย์เตือน!! “ค่าง” ไม่ใช่ยา • คุณภาพชีวิต ชี้เสี่ยงพยาธิ-ไวรัส-ท้องร่วง อันตรายถึงชีวิต!! ค่างเป็นสัตว์ครึ่งลิงครึ่งชะนี สกุล Semnopithecus และ Presbytis ในประเทศไทยมี 4 ชนิด จำแนกออกได้เป็น 2 กลุ่มย่อยๆ โดยใช้ลักษณะของวงรอบตาเป็นตัวจำแนก กลุ่มแรก คือ กลุ่มค่างที่มีวงกลมสีขาวรอบตาทั้งสองข้างมองเหมือนใส่แว่นตา จึงมีชื่อเรียกว่า ค่างแว่น มีอยู่ 2 ชนิด คือ