ไข้ออกผื่น หรือ โรคหัด (Measles) • คุณภาพชีวิต พบบ่อยมาก ในเด็กที่อยู่ในชุมชนแออัด โรคหัดเป็นโรคไข้ออกผื่น (Exanthematous fever) ที่พบบ่อยในเด็กเล็ก นับว่าเป็นโรคที่มีความสำคัญมากโรคหนึ่ง เพราะอาจมีโรคแทรกซ้อนทำให้ถึงเสียชีวิตได้ สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส Measles ซึ่งอยู่ในตระกูล Paramyxovirus ซึ่งเป็น RNA ไวรัส ที่จะพบได้ในจมูก และลำคอของผู้ป่วย ระบาดวิทยา โรคหัดติดต่อกันได้ง่ายมาก โดยการไอ จาม