ยุทธศาสตร์สร้างคน “บิวท์ ทู บิวด์” Management by Walking Around หล่อเลี้ยงทั้งสมองและหัวใจ “การทำงานเกี่ยวกับคน ต้องหล่อหลอม ต้องซื้อใจ ไม่ใช่ว่าใส่น้ำมัน ใส่โปรแกรมเข้าไป แล้วจะออกมาเหมือนคอมพิวเตอร์ แต่คนต้องถูกหล่อเลี้ยงด้วยสมองและหัวใจ สมองต้องพัฒนา ต้องให้ความรู้ สร้างทัศนคติที่ดี ครองใจ พนักงานให้ได้ ให้เขาภักดีต่อองค์กร ให้เขาเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร” นี่คือหลักการบริหารจัดการคนของ “สุธี เกตุศิริ” กรรมการผู้จัดการ บริษัท