โทรจัน BlackEnergy2 เป็นโทรจันที่กำลังอาละวาดอยู่ในโซนประเทศของรัสเซียและยูเครนโดยเป็นโทรจันที่ใช้โจมตีธนาคารและผู้ใช้งานของธนาคารนั้น ลักษณะของโทรจันตัวนี้จะทำการบายพาส Java Application ในขณะที่ผู้ใช้งานกำลังพยายามยืนยันตัวตนใช้เพื่อเข้าไปยังบัญชีของผู้ใช้งาน หลังจากนั้นมันจะทำการขโมยข้อมูลส่วนตัวและยังทำการ DDoS ตัว Application ให้ไม่สามารถใช้การได้ โดยพบว่ากลุ่ม “Eastern European criminal” อยู่เบื้องหลังโทรจันดังกล่าวและยังพบว่าเดิมที BlackEnergy นี้เป็นเพียงโทรจันสำหรับ DDoS แต่ถูกพัฒนาให้ร้ายกาจขึ้นกลายเป็น BlackEnergy2 และนอกจากจะขโมยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานแล้ว โทรจันตัวนี้ยังทำลาย Filesystem ของเครื่องที่ติดโทรจันรวมไปถึงทำให้ไม่สามารถอ่านหรือบูทจาก Disk ได้