การปฏิบัติงานกับเครื่องจักร (Machine Operation) ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด “อะไรกัน ส่งงานไม่ทันอีกแล้วเหรอ ?” ลูกค้าตะโกนลั่นด้วยความโมโห “ขอโทษครับ วันนี้ผมส่งงานไม่ได้ตามเวลา เนื่องจากเครื่องจักรของผมมีปัญหา ตอนนี้กำลังแก้ไขอยู่ เดี๋ยวผมจัดรถส่งรอบพิเศษให้นะครับ ต้องขอโทษด้วยจริงๆ” ผู้จัดการฝ่ายผลิต ตอบกลับด้วยน้ำเสียงเศร้าสร้อย เครื่องจักร (Machine) ถือเป็นหัวใจที่สำคัญในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราทุกคนต้องให้ความสำคัญ และใส่ใจในการดูแลรักษาให้เครื่องจักรสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานฝ่ายผลิตนั่นเอง เพื่อป้องกันการเกิดความสูญเปล่า เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงาน (Rework)