“มะเร็งต่อมน้ำเหลือง” • คุณภาพชีวิต เหตุมีเนื้องอกทำให้โตขึ้นและกระจายไปตามอวัยวะอื่น โรคมะเร็งเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ร่วมทั้งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่มีความผิดปกติของต่อมน้ำเหลืองจากเนื้องอกที่แทรกอยู่ ทำให้โตขึ้นและกระจายไปทั่วอวัยวะต่างๆ ได้ เช่น ตับ ม้าม ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ระบบประสาท เป็นต้น สาเหตุ ส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุ แต่อาจมีสาเหตุจากการผิดปกติของภูมิคุ้มกัน เช่น มีภาวะภูมิคุ้มกัน บกพร่อง และจากสารเคมีต่าง ๆ อาการแสดง – ต่อมน้ำเหลืองมักเริ่มโตที่คอหรือรักแร้