รู้ไว้…สู้ภัยมะเร็งปอด • คุณภาพชีวิต เหล้า-บุหรี่-อากาศเป็นพิษ ปัจจัยเสี่ยงก่อโรค มะเร็งปอดเป็นโรคที่พบมากและเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ในประเทศไทย พบมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งตับในเพศชาย และพบเป็นอันดับ 4 ในเพศหญิง รองจากมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม และมะเร็งตับ มะเร็งปอดพบได้ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะสูบบุหรี่ รวมทั้งผู้ที่สูดดมควันบุหรี่จากผู้อื่นก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ได้เช่นกัน มะเร็งปอด หมายถึง อุบัติการณ์ที่เซลล์ในปอดมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วผิดปกติที่ไม่สามารถควบคุมได้ และมีการเจริญเติบโตลุกลามรวมตัวกันเป็นกลุ่มเซลล์เนื้องอกที่มีขนาดโตขึ้นเรื่อยๆ (Tumor) ความรุนแรงของมะเร็งปอดขึ้นอยู่กับการลุกลามแพร่กระจายตัวของเซลล์มะเร็ง จนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติหลายๆ อย่างตามมา ผู้ป่วยจึงควรให้ความสนใจและเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น