Tag: Liver cancer

“ไวรัสบี” สาเหตุหลัก “มะเร็งตับ”

“ไวรัสบี” สาเหตุหลัก “มะเร็งตับ” • คุณภาพชีวิต หากพบว่ามีพาหะ เสี่ยงเป็นกว่าคนทั่วไป 233 เท่า จากสถิติทางคลินิกในปัจจุบันพบว่า กว่า 80% ของผู้ป่วยมะเร็งตับเกิดจากตับอักเสบไวรัส B ส่วนพาหะไวรัส B จะมีความเสี่ยงต่อมะเร็งตับสูงกว่าคนทั่วไปมากถึง 223 เท่า เหตุไฉนจึงทำให้ตับอักเสบไวรัส B กลายเป็นสาเหตุหลักๆ ของมะเร็งตับ? จริงๆ แล้วไวรัส B ในร่างกายจะทำลายเซลล์ตับอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการอักเสบและการซ่อมแซมของเซลล์ตับอย่างซ้ำซาก
Read More

เตือนภัยมะเร็งตับ ลุกลามเร็ว เสียชีวิตภายใน 3-6 เดือน

เตือนภัยมะเร็งตับ ลุกลามเร็ว เสียชีวิตภายใน 3-6 เดือน • คุณภาพชีวิต เพศชายกลุ่มเสี่ยงสูง แนะบริโภคให้ถูกหลักห่างไกลโรค เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในเพศชายและอันดับ 2 ในเพศหญิง และเป็นมะเร็งที่มีการดำเนินโรคเร็วมาก มักจะเสียชีวิตใน 3 -6 เดือน สาเหตุ 1. การเกิดของโรค แยกตามประเภทได้ 2 ชนิด คือ 1.1 ชนิดที่เกิดกับตับโดยตรง
Read More

“มะเร็งตับ” ชายไทยพึงระวัง

“มะเร็งตับ” ชายไทยพึงระวัง • คุณภาพชีวิต เสี่ยงมากกว่าเพศหญิงถึง 2 เท่า มะเร็งตับเป็นมะเร็งที่รุนแรงชนิดหนึ่งที่พบบ่อยและเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งในผู้ชายไทย มะเร็งตับพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 2 เท่าขึ้นไป โรคมะเร็งตับที่พบมากในประเทศไทย มี 2 ชนิดคือ โรคมะเร็งของเซลล์ตับ และโรคมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งโรคมะเร็งในท่อน้ำดีจะพบมากในภาคอีสานภาคเหนือ การรักษาโรคตับยังไม่ดีเท่าที่ควร มีอัตราการรอดชีวิตต่ำมาก ปัจจัยเสี่ยง: ที่สำคัญของการเกิดมะเร็งตับ 1. ไวรัสตับอักเสบ ส่วนใหญ่ร้อยละ 75-80 ของผู้ป่วยมะเร็งตับเกิดในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ โดยติดเชื้อ
Read More

มะเร็งตับร้าย

มะเร็งตับร้าย • คุณภาพชีวิต คร่าชีวิตนับไม่ถ้วน มะเร็งตับ คือ เนื้องอกที่เจริญเติบโตโดยไร้การควบคุม เนื้องอกแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ที่เป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็ง และที่เป็นเนื้องอกธรรมดาที่ไม่ได้เป็นเนื้อร้าย มะเร็งตับที่เกิดขึ้นในตับเอง หรือที่เรียกว่ามะเร็งตับปฐมภูมิ (Primary Liver Cancer) นั้น แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือมะเร็งเซลล์ตับ (Hepato-cellular Carcinoma) และมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangio Carcinoma)
Read More

ไวรัส B เสี่ยงมะเร็งตับ

ไวรัส B เสี่ยงมะเร็งตับ • คุณภาพชีวิต แพทย์จีนแนะ เร่งบำบัด ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ จากสถิติทางคลินิกในปัจจุบันพบว่า กว่า 80% ของผู้ป่วยมะเร็งตับเกิดจากตับอักเสบไวรัส B ส่วนพาหะไวรัส B จะมีความเสี่ยงต่อมะเร็งตับสูงกว่าคนทั่วไปมากถึง 223 เท่า เหตุไฉนจึงทำให้ตับอักเสบไวรัส B กลายเป็นสาเหตุหลักๆ ของมะเร็งตับ? จริงๆ แล้วไวรัส B ในร่างกายจะทำลายเซลล์ตับอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการอักเสบและการซ่อมแซมของเซลล์ตับอย่างซ้ำซาก นานวันเข้าพังผืดที่คล้ายปุ่มและแผลเป็นที่มีลักษณะแข็งกว่า
Read More