Tag: KPI

กับดัก KPI องค์กรล่มสลาย

กับดัก KPI องค์กรล่มสลาย การใช้ KPI (Key Performance Indicator) เพื่อให้องค์กรล่มสลายนั้นง่ายนิดเดียว ผมเชื่อว่า ในหลายองค์กร ได้มีการนำ KPI มาใช้ในการวัดประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่เพราะว่า คนเป็นผู้ใช้ สิ่งดีๆที่มีคนคิดค้น คิดขึ้นมาใช้ เพื่อทำให้องค์กรของเราดีขึ้น กลับกลายมาเป็นเครื่องมือ ที่นำมาซึ่งการสร้างความแตกแยกให้กับทีมงานได้ แม้ว่าเราจะมีการนำ Balance Scorecard มาใช้เพื่อชี้นำเราให้รู้ว่า สิ่งใด งานใด สำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
Read More

การจัดทำตัวชี้วัด KPI

การจัดทำตัวชี้วัด KPI ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตัวชี้วัด ในการจัดทำตัวชี้วัดให้เกิดขึ้นมานั้น ไม่น่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรต่อท่าน แต่ปัญหาที่น่าจะเป็นปัญหาหลักของการจัดทำตัวชี้วัดก็คือ เมื่อจัดทำตัวชี้วัดขึ้นมาแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าตัวชี้วัดที่จัดทำขึ้นมามีคุณภาพหรือไม่ รวมทั้งถ้าจัดทำตัวชี้วัดขึ้นมาหลายตัว จะทราบได้อย่างไรว่าควรจะคัดเลือกตัวชี้วัดไหนออกไปและควรเก็บตัวชี้วัดไหนไว้ ดังนั้นจึงได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพเพื่อพิจารณาลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี ลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี ตัวชี้วัดที่ดี (Characteristics of a Good Key Performance Indicators) ควรจะประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 1. มีความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร 2.
Read More

วาง KPI วัดประสิทธิภาพผลิต

วาง “KPI” วัดประสิทธิภาพผลิต บริษัท เอ เอช ที (เอเซีย) จำกัด บริษัทร่วมทุนระหว่างออสเตรีย-ไทย ผู้ผลิตและจำหน่ายตู้แช่แข็ง (freezer) ตู้แช่เย็น (chiller) และน้ำแข็งเทียม จำหน่าย ถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ด้วยวิสัยทัศน์ และฝีมือชั้นเซียนทางด้านการขายของ ประชา ประคุณศึกษาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ส่งผลให้บริษัทเอ เอช ที (เอเซีย) ใช้เวลาเพียง 6
Read More