KEYNES AND I Boonserm Booncharoenpol John Maynard Keynes (อ่านว่า เคนส์-Canes) ผู้เป็นบิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค มี ประวัติที่น่าสนใจดังนี้ 1 “ อาจารย์เคนส์ เป็นชาวอังกฤษโดยกำเนิด เกิดเมื่อ 5 มิถุนายน ค.ศ.1883 ที่เมืองเคมบริดจ์ (Cambridge) ประเทศอังกฤษ สิ้นชีวิตเมื่อ 21 เมษายน ค.ศ.